Idi na sadržaj

Što je nebo?

Što je nebo?

Što kaže Biblija:

 Pojam “nebo” ili “nebesa” u Bibliji ima tri osnovna značenja: (1) materijalno nebo, (2) duhovno područje i (3) uzvišen položaj. Kako znamo o čemu je riječ? Kontekst nam uvijek pomaže utvrditi točno značenje. a

  1.   Materijalno nebo: Kad se koristi u ovom značenju, riječ “nebo” označava prostor unutar Zemljine atmosfere u kojem puše vjetar, lete ptice, pada kiša i snijeg te sijevaju munje (Psalam 78:26; Mudre izreke 30:19; Izaija 55:10; Luka 17:24). Ta se riječ može odnositi i na svemirsko prostranstvo koje okružuje Zemlju, na prostor u kojem se nalaze Sunce, Mjesec i zvijezde (1. Mojsijeva 1:1; 5. Mojsijeva 4:19).

  2.   Duhovno područje: Izraz “nebo” ili “nebesa” odnosi se i na duhovno područje izvan materijalnog svemira (1. Kraljevima 8:27; Ivan 6:38). U njemu prebivaju duhovna stvorenja — Jehova Bog i anđeli koje je on stvorio (Matej 24:36; Ivan 4:24). Ponekad su izrazi “nebo” ili “nebesa” personifikacija vjernih anđela, koji hvale Jehovu “na skupu svetih” (Psalam 89:5-7).

     Riječ “nebo” u Bibliji se nekad odnosi isključivo na Jehovino “prebivalište”, to jest na dio duhovnog područja u kojem Bog prebiva (1. Kraljevima 8:43, 49; Hebrejima 9:24; Otkrivenje 13:6). Biblija je prorekla da će Sotona i demoni biti zbačeni s neba, da neće moći biti u Jehovinoj blizini. Ipak, oni će ostati u duhovnom području (Otkrivenje 12:7-9, 12).

  3.   Uzvišen položaj: U Bibliji se izraz “nebo” odnosi i na uzvišen položaj, koji je obično povezan s nekom vrstom vlasti. Izraz “nebo” u tom se smislu može odnositi na:

Što Biblija otkriva o duhovnom nebu?

 Stotine milijuna anđela koji žive na duhovnom nebu vrlo je zaposleno dok izvršavaju Jehovine zapovijedi (Psalam 103:20, 21; Danijel 7:10).

 Biblija nebo opisuje kao blistav prostor koji je osvijetljen sjajnim svjetlom (1. Timoteju 6:15, 16). Kad je prorok Ezekijel u viziji vidio nebo, ono je izgledalo kao blještava svjetlost, a Danijel je u svojoj viziji neba vidio rijeku ognjenu (Ezekijel 1:26-28; Danijel 7:9, 10). Nebesa su sveta i predivna (Psalam 96:6; Izaija 63:15; Otkrivenje 4:2, 3).

 Svi biblijski opisi neba doista ostavljaju bez daha (Ezekijel 43:2, 3). Ipak, ljudi ne mogu u potpunosti razumjeti kako nebo izgleda jer materijalna bića nikad ne mogu posve dokučiti duhovnu prirodu.

a Hebrejska riječ koja se prevodi s “nebo” vjerojatno dolazi od riječi čiji korijen znači “visok” ili “uzvišen” (Mudre izreke 25:3). Vidi The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, stranica 1029.

b McClintockovo i Strongovo djelo Cyclopedia kaže da izraz “nova nebesa” u Izaiji 65:17 predočava “novu vlast, novo kraljevstvo” (svezak IV, stranica 122).