Idi na sadržaj

Što Biblija kaže o pandemijama?

Što Biblija kaže o pandemijama?

 Biblija je prorekla da će u posljednjim danima biti pošasti, odnosno bolesti od kojih obolijeva jako velik broj ljudi, a to uključuje i pandemije (Luka 21:11). No pandemije nisu Božja kazna. Ustvari, pod vlašću Božjeg kraljevstva uskoro će biti okončani svi zdravstveni problemi, pa tako i pandemije.

 Je li Biblija prorekla da će biti pandemija?

 Biblija nije prorekla konkretne pandemije ni bolesti, naprimjer COVID-19, AIDS ili španjolsku gripu. Međutim, u njoj je prorečeno da će biti pošasti i pomora (Luka 21:11; Otkrivenje 6:8). Ti su događaji dio znaka “posljednjih dana”, razdoblja koje Biblija naziva i svršetkom ovog poretka (2. Timoteju 3:1; Matej 24:3).

 Je li Bog ikada kažnjavao ljude bolešću?

 Biblija izvještava o nekoliko situacija kad se Bog poslužio bolešću kako bi kaznio ljude. Naprimjer, prouzročio je da neki obole od gube (Brojevi 12:1–16; 2. Kraljevima 5:20–27; 2. Ljetopisa 26:16–21). No to su bili pojedinačni slučajevi, a ne pandemije u kojima stradavaju i nedužni ljudi. Riječ je bila o specifičnim osudama pojedinaca koji su se sasvim očito pobunili protiv Boga.

 Jesu li pandemije do kojih dolazi u današnje vrijeme Božja kazna?

 Nisu. Neki tvrde da u današnje vrijeme Bog koristi bolesti i pandemije kako bi kaznio ljude. No Biblija ne podupire taj zaključak. Kako to znamo?

 Prije svega, bolesti pogađaju i Božje sluge. Tako je bilo u prošlosti, a tako je i danas. Naprimjer, vjernog Božjeg slugu Timoteja mučile su česte bolesti (1. Timoteju 5:23). No Biblija ne kaže da je to bio dokaz Božjeg neodobravanja. I danas neki vjerni Božji sluge dobiju zaraznu ili neku drugu bolest. To se često dogodi samo zato što su u krivo vrijeme bili na krivom mjestu (Propovjednik 9:11).

 Nadalje, Biblija uči da još nije došlo vrijeme da Bog kazni zle ljude. Baš naprotiv, sada je “dan spasenja”, odnosno vrijeme kad Bog srdačno poziva sve ljude da razviju dobar odnos s njim i spase svoj život (2. Korinćanima 6:2). Ljudi imaju priliku čuti taj njegov poziv koji se razglašuje propovijedanjem dobre vijesti o njegovom kraljevstvu. To je dobra vijest o divnoj budućnosti koju svi imamo priliku doživjeti (Matej 24:14).

 Hoće li pandemijama ikada doći kraj?

 Hoće. Biblija je prorekla da će uskoro doći vrijeme kad nitko neće biti bolestan. Bog će izliječiti sve bolesti kad nad Zemljom konačno zavlada njegovo kraljevstvo (Izaija 33:24; 35:5, 6). Uklonit će bol, patnje i smrt (Otkrivenje 21:4). Isto tako, umrle će vratiti u život. Oni će biti dobrog zdravlja i živjet će u savršenim uvjetima ovdje na Zemlji (Psalam 37:29; Djela apostolska 24:15).

 Biblijski reci koji govore o bolesti

 Matej 4:23: “Isus je putovao cijelom Galilejom te je poučavao u sinagogama, propovijedao dobru vijest o kraljevstvu i liječio ljude od svake bolesti i svake nemoći.”

 Značenje: Čuda koja je Isus činio u malom su omjeru pokazala što će pod vlašću Božjeg kraljevstva biti učinjeno za cijeli ljudski rod.

 Luka 21:11: “Bit će (...) pošasti.”

 Značenje: Zdravstveni problemi koji muče praktički sav ljudski rod dio su znaka posljednjih dana.

 Otkrivenje 6:8: “Tada sam ugledao blijedog konja i na njemu jahača kojem je ime bilo Smrt. Za njim je išao grob. Dobili su vlast (...) da ubijaju (...) pomorom.”

 Značenje: Na temelju proročanstva o četiri jahača apokalipse može se zaključiti da će u naše vrijeme biti pandemija.