Idi na sadržaj

Što Biblija kaže o gnjevu?

 Biblija uči da je nekontrolirani gnjev štetan — i za osobu koja ga osjeća, ali i za njenu okolinu (Mudre izreke 29:22). Istina, gnjev je nekad opravdan, no Biblija kaže da oni koji su skloni izljevima gnjeva neće naslijediti Božje Kraljevstvo (Galaćanima 5:19-21). U njoj su zapisana načela koja mogu pomoći osobi da kontrolira i svlada gnjev koji osjeća.

 Je li gnjev uvijek neispravan?

 Nije. U nekim slučajevima gnjev može biti opravdan. Naprimjer, Božji vjerni sluga Nehemija vrlo se razljutio kad je saznao da se neke njegove suvjernike tlači (Nehemija 5:6).

 I sam Bog ponekad osjeća gnjev. Primjerice, kad je njegov izabrani narod u drevno doba prekršio savez time što nije ostao odan isključivo njemu, nego je počeo služiti lažnim bogovima na njega se “raspalio gnjev Jehovin” (Suci 2:13, 14). Međutim, gnjev nije istaknuto obilježje osobnosti Jehove Boga. Isto tako, on je uvijek opravdan i kontroliran (2. Mojsijeva 34:6; Izaija 48:9).

 Kada je gnjev neispravan?

 Gnjev je neispravan kad god je nekontroliran ili neopravdan, a to je kod nesavršenih ljudi čest slučaj. Naprimjer:

  •   Kajin se “žestoko razgnjevio” kad je Bog odbio njegovu žrtvu. On je dopustio da ga taj osjećaj toliko zatruje da je na koncu ubio svog brata (1. Mojsijeva 4:3-8).

  •   Prorok Jona razgnjevio se kad je Bog postupio milosrdno prema Ninivljanima. Bog je ukorio Jonu te mu rekao da nije ispravno da se toliko ljuti. Poučio ga je da treba biti samilostan prema grešnicima koji se kaju (Jona 3:10–4:1, 4, 11). a

 Ti primjeri pokazuju da u slučaju nesavršenih ljudi “srdžba (...) ne donosi pravednost kakvu Bog zahtijeva” (Jakov 1:20).

 Kako kontrolirati gnjev?

  •   Imajte na umu da je nekontroliran gnjev opasan. Neki misle da je prepuštanje gnjevu pokazatelj snage karaktera. No osoba koja ne može kontrolirati svoj gnjev zapravo ima ozbiljnu slabost. Biblija kaže: “Kao grad razvaljen i bez zidova, takav je čovjek koji ne može obuzdati samoga sebe” (Mudre izreke 25:28; 29:11). S druge strane, osoba koja gnjev drži pod kontrolom pokazuje i razboritost i istinsku snagu karaktera (Mudre izreke 14:29). U Bibliji piše: “Tko je spor na gnjev, bolji je od silnog čovjeka” (Mudre izreke 16:32).

  •   Zatomite gnjev prije nego učinite nešto zbog čega ćete požaliti. U Psalmu 37:8 piše: “Odbaci gnjev i ostavi srdžbu, nemoj se žestiti — to samo vodi u zlo!” Dakle, kad osjećamo gnjev, imamo izbor jer možemo odlučiti hoćemo li svladati taj osjećaj prije nego učinimo zlo. Dobro je poslušati savjet zapisan u Efežanima 4:26: “Ako se gnjevite, nemojte griješiti!”

  •   Ako je ikako moguće, udaljite se od sporne situacije kad počnete osjećati gnjev. “Kad počne svađa, to je kao da se otvori ustava vodi”, kaže Biblija. “Zato prije nego svađa izbije, udalji se” (Mudre izreke 17:14). Iako je mudro što prije rješavati nesuglasice, možda se i vi i druga osoba trebate smiriti kako biste mogli u miru razgovarati o nastalom problemu.

  •   Potrudite se steći kompletnu sliku. “Razumijevanje čovjeka zadržava od gnjeva”, piše u Mudrim izrekama 19:11. Prije nego donesemo neki zaključak, mudro je potruditi se steći što potpuniju sliku. Ako pažljivo saslušate sve strane, vjerojatno se nećete prepustiti nekontroliranom gnjevu (Jakov 1:19).

  •   Molite se za unutarnji mir. Molitva vam može pomoći da osjetite “mir Božji koji nadilazi svaku misao” (Filipljanima 4:7). Molitva je jedan od glavnih načina kako možemo dobiti Božji sveti duh, koji u nama može proizvesti osobine poput mira, strpljivosti i samosvladavanja (Luka 11:13; Galaćanima 5:22, 23).

  •   Mudro birajte svoje društvo. Izreka “s kim si takav si” puno se puta pokazala istinitom (Mudre izreke 13:20; 1. Korinćanima 15:33). Stoga Biblija mudro savjetuje: “Ne druži se s onim tko je sklon srdžbi i ne idi s čovjekom koji se lako razgnjevi.” Zašto? “Da se ne bi naviknuo na puteve njegove i namjestio zamku duši svojoj” (Mudre izreke 22:24, 25).

a Jona je očito prihvatio savjet i prestao se gnjeviti jer ga je Bog nadahnuo da napiše biblijsku knjigu koja nosi njegovo ime.