Idi na sadržaj

Postoji li sedam smrtnih grijeha?

Što kaže Biblija:

 Biblija ne govori o skupini grijeha pod nazivom “sedam smrtnih grijeha”. Međutim, ona uči da osoba ne može dobiti spasenje ako čini neki težak grijeh. U te grijehe primjerice spadaju spolni nemoral, idolopoklonstvo, spiritizam, izljevi gnjeva i opijanje. Biblija za te grijehe kaže da su “djela tijela” te dodaje: “Oni koji takvo što čine neće naslijediti kraljevstvo Božje” (Galaćanima 5:19-21). a

Zar Biblija ne spominje sedam stvari koje se gade Bogu?

 Da, spominje. U Mudrim izrekama 6:16 (Jeruzalemska Biblija) piše: “Šest je stvari koje Gospod mrzi, a sedam ih je gnusoba njegovu biću.” No popis grijeha iz Mudrih izreka 6:17-19 nipošto nije popis svih grijeha. Naprotiv, u tim su recima navedene osnovne kategorije u koje se mogu svrstati svi ostali grijesi, bez obzira na to jesu li učinjeni mislima, riječima ili djelima. b

Što znači izraz “smrtni grijeh”?

 Neki prijevodi koriste taj ili sličan izraz u 1. Ivanovoj 5:16. Naprimjer, u jednom prijevodu piše: “Postoji i smrtonosan grijeh” (Croatian Bible, Biblica, internetsko izdanje). Izrazi “smrtonosan grijeh” ili “smrtni grijeh” mogu se prevesti i kao “grijeh koji vodi u smrt”. Koja je razlika između grijeha koji vodi u smrt i grijeha koji ne vodi u smrt? (1. Ivanova 5:16).

 Iako je posljedica svakog grijeha smrt, mi možemo biti izbavljeni od grijeha i smrti zahvaljujući otkupnoj žrtvi Isusa Krista (Rimljanima 5:12; 6:23). Dakle, grijeh koji vodi u smrt jest grijeh koji ne može biti pokriven Kristovom otkupninom. Osoba koja napravi takav grijeh toliko je ogrezla u činjenju zla da nikad neće promijeniti svoj stav ili ponašanje. Biblija kaže da takav grijeh neće biti oprošten (Matej 12:31; Luka 12:10).

a Popis 15 teških grijeha iz Galaćanima 5:19-21 nije potpun jer nakon svih njih dodaje se: “I tome slično.” Time se čitatelja potiče da razmisli što nije navedeno na popisu, a spada pod slične grijehe.

b U Mudrim izrekama 6:16 na hebrejskom jeziku koristi se idiom koji ističe drugi broj stavljajući ga nasuprot prvom broju. Ta se jezična figura često koristi u Bibliji (Job 5:19; Mudre izreke 30:15, 18, 21).