Idi na sadržaj

Riječ Božja – na koga ili na što se odnosi taj izraz?

Što kaže Biblija:

 Izraz “riječ Božja” obično se odnosi na jednu Božju poruku ili na niz njegovih poruka (Luka 11:28). No u Bibliji se pojavljuju i izrazi “Riječ Božja” ili “Riječ”. Oni su titule koje se koriste kao osobno ime (Otkrivenje 19:13; Ivan 1:14).

 Božja poruka. Proroci su često za poruke koje su prenosili govorili da su Božja riječ. Naprimjer, Jeremija je svoju proročansku poruku započeo riječima “došla mi je riječ Jehovina” (Jeremija 1:4, 11, 13; 2:1). Prije nego što je Šaulu rekao da ga je Bog izabrao za kralja, prorok Samuel kazao mu je: “Stani da ti javim riječ Božju!” (1. Samuelova 9:27).

 Titula koja se koristi kao osobno ime. “Riječ” se u Bibliji pojavljuje i kao titula Isusa Krista. On je tu titulu imao i kao duhovno biće na nebu i kao čovjek na Zemlji. Zašto možemo to reći?

  •   Riječ je živjela prije svih drugih stvorenja. “U početku bila je Riječ (...). On je u početku bio kod Boga” (Ivan 1:1, 2). Isus je “prvorođenac svega što je stvoreno”; stvoren je prije svega ostaloga (Kološanima 1:13-15, 17).

  •   Riječ je došla na Zemlju i ondje živjela kao čovjek. “Riječ je postala tijelo i prebivala je među nama” (Ivan 1:14). Isus Krist “odrekao se samoga sebe i uzeo obličje roba te postao sličan ljudima” (Filipljanima 2:5-7).

  •   Riječ je Božji Sin. Nakon što je apostol Ivan rekao da je Riječ “postala tijelo”, kazao je: “Gledali smo slavu njegovu, slavu koju je imao kao jedinorođenac od oca” (Ivan 1:14). Ivan je također napisao da je Isus Krist zapravo Božji Sin (1. Ivanova 4:15, Jeruzalemska Biblija).

  •   Riječ ima osobine koje posjeduje sam Bog. “Riječ je bila bog”, odnosno božanske prirode (Ivan 1:1; An American Translation). Isus je “odraz [Božje] slave i točna slika njegova bića” (Hebrejima 1:2, 3).

  •   Riječ vlada kao kralj. U jednom opisu Riječi Božje Biblija kaže da ona na glavi ima mnoge krune (Otkrivenje 19:12, 13). Riječ je nazvana “Kralj kraljeva i Gospodar gospodarâ” (Otkrivenje 19:16). I za Isusa se kaže da je “Kralj kraljeva i Gospodar gospodara” (1. Timoteju 6:14, 15).

  •   Riječ služi kao Božji govornik. Titulu “Riječ” očito je nosila osoba koju je Bog koristio kako bi prenio svoje misli, pouke i upute. Isus je sam potvrdio da je ispunio tu ulogu kad je rekao: “Otac koji me poslao dao [mi je] zapovijed što da kažem i što da govorim. (...) Stoga ono što ja govorim, govorim onako kako mi je rekao Otac” (Ivan 12:49, 50).