Idi na sadržaj

Naučava li Biblija reinkarnaciju?

Što kaže Biblija:

 Ne naučava. Ni riječ “reinkarnacija” ni sama ta ideja ne pojavljuju se u Bibliji. Vjerovanje u reinkarnaciju temelji se na učenju o besmrtnosti duše. a Međutim, Biblija uči da duša označava čitavu osobu te stoga umire (1. Mojsijeva 2:7; Ezekijel 18:4). Kad čovjek umre, on prestane postojati (1. Mojsijeva 3:19; Propovjednik 9:5, 6).

Je li uskrsnuće isto što i reinkarnacija?

 Biblijsko učenje o uskrsnuću ne temelji se na besmrtnosti duše. Bog će umrle prilikom uskrsnuća vratiti u život (Matej 22:23, 29; Djela apostolska 24:15). Oni koji uskrsnu imaju priliku živjeti na “novoj zemlji”, i to zauvijek (2. Petrova 3:13; Otkrivenje 21:3, 4).

Pogrešna mišljenja o reinkarnaciji i Bibliji

 Što mnogi misle: Biblija kaže da se prorok Ilija inkarnirao u Ivana Krstitelja.

 Što uči Biblija: Bog je prorekao: “Evo, ja vam šaljem proroka Iliju”, a Isus je objasnio da je Ivan Krstitelj ispunio to proročanstvo (Malahija 4:5, 6; Matej 11:13, 14). No to nije značilo da se Ilija inkarnirao u Ivana Krstitelja. Sam Ivan rekao je da on nije Ilija (Ivan 1:21). Ivan je zapravo vršio djelo nalik Ilijinom, objavljivao je Božju poruku i poticao na pokajanje (1. Kraljevima 18:36, 37; Matej 3:1). Ivan je ujedno dokazao da je “pun duha i snage kao Ilija” (Luka 1:13-17).

 Što mnogi misle: Biblija govori o reinkarnaciji kad govori o ponovnom rođenju.

 Što uči Biblija: Biblija pokazuje da se ponovno rođenje odnosi na duhovno rođenje koje se odvija dok je osoba još na životu (Ivan 1:12, 13). Ponovno rođenje nije neizbježna posljedica postupaka iz prošlosti, nego blagoslov koji Bog daje osobama koje imaju jedinstvenu nadu u budućnost (Ivan 3:3; 1. Petrova 1:3, 4).

a Vjerovanje u besmrtnost duše i reinkarnaciju potječe iz starog Babilona. Kasnije su indijski filozofi uveli učenje o karmi. U djelu Britannica Encyclopedia of World Religions stoji da je karma “zakon uzroka i posljedice, koji pokazuje da ono što netko čini u sadašnjem životu utječe na njegov sljedeći život” (stranica 913).