Idi na sadržaj

Je li pušenje grijeh?

Što kaže Biblija:

 Biblija ne spominje pušenje a niti ikakvu drugu upotrebu duhana. Međutim, ona sadrži načela koja pokazuju da Bog ne odobrava nezdrave i nečiste navike. Stoga možemo zaključiti da je u njegovim očima pušenje grijeh.

  •   Poštovanje života. “Bog (...) daje svima život i dah” (Djela apostolska 17:24, 25). Budući da je život Božji dar, ne bismo ga smjeli skraćivati ni na koji način. Pušenje ne samo da skraćuje životni vijek nego je i jedan od glavnih izbježivih uzroka smrti diljem svijeta.

  •   Ljubav prema bližnjima. “Ljubi bližnjega svojeg kao samoga sebe!” (Matej 22:39). Pušenjem u društvu drugih ne pokazuje se ljubav. Pasivni pušači koji su redovito izloženi duhanskom dimu češće obolijevaju od nekih bolesti od kojih obično boluju pušači.

  •   Zahtjev da budemo sveti, odnosno čisti. “[Dajte] svoja tijela kao žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu” (Rimljanima 12:1). “Očistimo se od svake prljavštine tijela i duha i usavršujmo se u svetosti u strahu Božjem” (2. Korinćanima 7:1). Svetost i čistoća nikako nisu spojivi s pušenjem jer korisnici duhana u svoje tijelo svjesno unose otrovne tvari koje im jako štete.

Govori li Biblija nešto o “rekreativnom” uzimanju marihuane i drugih droga?

 Biblija ne spominje marihuanu (koja je poznata i kao kanabis, indijska konoplja ili trava) i slične droge po imenu. No ona sadrži načela koja zabranjuju da se takvi opijati koriste u “rekreativne” svrhe. Osim ranije navedenih načela, na ovu se situaciju mogu primijeniti i sljedeća:

  •   Kontroliranje svog uma. “Ljubi Jehovu, Boga svojega, (...) svim umom svojim!” (Matej 22:37, 38). “U svemu budite trezveni!” (1. Petrova 1:13). Onaj tko konzumira drogu ne može u potpunosti kontrolirati svoj um, a mnogi čak postanu ovisni o njoj. Njihov je um usredotočen na to kako doći do droge i konzumirati je, a ne na pozitivne, izgrađujuće misli (Filipljanima 4:8).

  •   Poslušnost zakonima. “Podsjećaj ih da budu (...) pokorni vlastima i vladarima” (Titu 3:1). U mnogim zemljama zakon strogo zabranjuje korištenje određenih droga. Ako želimo ugoditi Bogu, trebamo biti poslušni državnim vlastima (Rimljanima 13:1).

a U ovom članku izraz “pušenje” odnosi se na svjesno udisanje duhanskog dima cigarete, cigare, lule ili nargile. Načela navedena u ovom članku vrijede i za žvakanje ili šmrkanje duhana te elektroničke cigarete koje sadrže nikotin i slične proizvode.