Idi na sadržaj

Postoje li doista demoni?

Postoje li doista demoni?

Što kaže Biblija:

 Da, postoje. Demoni su “anđeli koji su sagriješili”, odnosno duhovna stvorenja koja su se pobunila protiv Boga (2. Petrova 2:4). Prvi anđeo koji je postao demon bio je Sotona Đavo. Biblija kaže da je on “vladar demona” (Matej 12:24, 26).

Pobuna protiv Boga u Noino doba

 Biblija kaže da su se prije općeg potopa, koji se zbio u Noinim danima, neki anđeli pobunili protiv Boga. U biblijskom izvještaju stoji: “Sinovi pravoga Boga zapazili su da su kćeri ljudske lijepe, pa su ih uzimali sebi za žene, sve koje su izabrali” (1. Mojsijeva 6:2). Ti su zli anđeli “napustili svoje pravo obitavalište” te su u ljudskom obličju sišli s neba na Zemlju kako bi imali spolne odnose sa ženama (Juda 6).

 Kad je došao potop, buntovni su anđeli napustili svoja ljudska tijela te su se vratili na nebo. No Bog ih je protjerao iz svoje obitelji. Kaznio ih je i tako što im je zabranio da ikad više uzmu ljudsko obličje (Efežanima 6:11, 12).