Idi na sadržaj

Odobrava li Bog poligamiju?

Odobrava li Bog poligamiju?

Što kaže Biblija:

 Bog je neko vrijeme dopuštao muškarcima da imaju više žena (1. Mojsijeva 4:19; 16:1-4; 29:18-29). No on nije uveo poligamiju. Adamu je dao samo jednu ženu.

 Bog je s vremenom preko Isusa Krista ponovno uspostavio monogamiju (Ivan 8:28). Isus je na jedno pitanje o braku odgovorio: “Stvoritelj njihov u početku [ih je] načinio kao muško i žensko i rekao je: ‘Zato će čovjek ostaviti oca svojega i majku svoju i prionut će uza ženu svoju i njih dvoje bit će jedno tijelo’” (Matej 19:4, 5).

 Jedan Isusov učenik kasnije je pod Božjim nadahnućem napisao: “Neka svaki muškarac ima svoju ženu i neka svaka žena ima svojega muža” (1. Korinćanima 7:2). Biblija također kaže da oženjeni muškarac koji u kršćanskoj skupštini želi vršiti određenu službu mora imati “samo jednu ženu” (1. Timoteju 3:2, 12).