Idi na sadržaj

Što Biblija kaže o pobačaju?

 Biblija ne koristi riječ “pobačaj” u smislu induciranog odstranjenja ploda iz maternice. No mnogi biblijski reci pokazuju kako Bog gleda na ljudski život, uključujući i život nerođenog djeteta.

 Život je dar od Boga (1. Mojsijeva 9:6; Psalam 36:9). Za Boga je svaki život dragocjen, pa tako i život fetusa. Ako netko namjerno prekine život nerođenom djetetu, to je ravno ubojstvu.

 U Zakonu koji je Bog dao Izraelcima stajalo je: “Ako se ljudi potuku i ozlijede trudnu ženu pa iz nje izađe dijete, ali se ne dogodi smrt, onda krivac mora platiti odštetu koliku mu odredi muž njezin. Neka plati preko sudaca. Ali ako se dogodi smrt, tada ćeš uzeti život za život” (2. Mojsijeva 21:22, 23). a

 Kada počinje ljudski život?

 U Božjim očima život počinje prilikom začeća. Bog u svojoj Riječi, Bibliji, nerođenu djecu uvijek prikazuje kao zasebne osobe. Navest ćemo tri primjera koji pokazuju da Bog posve jednako gleda na život djeteta koje se još nalazi u maternici i onoga koje se rodilo.

  •   Kralj David je pod nadahnućem rekao Bogu: “Oči su me tvoje vidjele dok sam zametak bio” (Psalam 139:16). Bog je Davida smatrao osobom i prije nego što se David rodio.

  •   Prije nego što se rodio prorok Jeremija, Bog je znao da će on imati poseban zadatak. On je Jeremiji rekao: “Prije nego što sam te oblikovao u utrobi majke tvoje, poznavao sam te. Prije nego što si iz utrobe njezine izišao, posvetio sam te. Za proroka narodima postavio sam te” (Jeremija 1:5).

  •   Biblijski pisac Luka, koji je bio liječnik, koristio je istu grčku riječ i za nerođeno dijete i za novorođenče (Luka 1:41; 2:12, 16).

 Hoće li Bog oprostiti ženi koja je imala pobačaj?

 Žene koje su imale pobačaj mogu dobiti Božje oproštenje. Ako prihvate Božji stav o životu, ne moraju osjećati krivnju. “Jehova je milosrdan i dobrostiv. (...) Koliko je istok daleko od zapada, toliko od nas udaljuje prijestupe naše” b (Psalam 103:8-12). Jehova će oprostiti svima koji se iskreno kaju za grijehe koje su počinili u prošlosti, pa tako i pobačaj (Psalam 86:5).

 Je li pobačaj neispravan čak i kad je ugrožen život majke ili djeteta?

 Imajući na umu ono što Biblija govori o životu nerođenog djeteta, može se zaključiti da nije ispravno izvršiti pobačaj zbog potencijalnog zdravstvenog rizika za majku ili dijete.

 A što učiniti u rijetkim situacijama kad se prilikom poroda mora izabrati hoće li se spasiti život majke ili djeteta? U takvim slučajevima osobe koje su uključene u to moraju donijeti osobnu odluku o tome čiji će se život pokušati spasiti.

a Neki prijevodi navode na zaključak da je u tom zakonu bilo najvažnije što se događa s majkom, a ne s fetusom. No hebrejski tekst zapravo govori o nesreći u kojoj umre bilo majka bilo dijete.

b Biblija otkriva da Božje ime glasi Jehova (Psalam 83:18).