Idi na sadržaj

Je li Sotona kriv za sve patnje koje ljudi doživljavaju?

Što kaže Biblija:

 Biblija otkriva da se Sotona, poput moćnog vođe zločinačke organizacije, služi lažima te “nepravdom i prijevarom” kako bi ostvario svoje ciljeve. Ona pokazuje da on podmuklo prikriva svoj identitet tako što se “pretvara da je anđeo svjetla” (2. Solunjanima 2:9, 10; 2. Korinćanima 11:14). No po utjecaju koji vrši na ljudsko društvo jasno se vidi da Sotona doista postoji.

 Ipak, Sotona nije kriv za sve patnje koje ljudi doživljavaju. Zašto to možemo reći? Bog nas je stvorio sa slobodnom voljom i stoga možemo sami odlučiti hoćemo li činiti dobro ili zlo (Jošua 24:15). Loše odluke za sobom povlače loše posljedice (Galaćanima 6:7, 8).