Idi na sadržaj

Što je sedmeroglava zvijer iz 13. poglavlja Otkrivenja?

Što kaže Biblija:

 Sedmeroglava zvijer koja se prvi put spominje u Otkrivenju 13:1 predočava cjelokupni politički sustav. Navest ćemo neke biblijske argumente koji idu u prilog toj tvrdnji:

  •   Ta zvijer ima moć, prijestolje i veliku vlast, što pokazuje da je riječ o političkoj tvorevini (Otkrivenje 13:2).

  •   Budući da joj je “dana vlast nad svakim plemenom i pukom i jezikom i narodom”, zvijer ne simbolizira samo jednu državu (Otkrivenje 13:7).

  •   Zvijer o kojoj se govori u 13. poglavlju Otkrivenja ima obilježja četiriju zvijeri koje se spominju u proročanstvu zapisanom u Danijelu 7:2-8. U Otkrivenju 13:1, 2 stoji da zvijer ima deset rogova, da je nalik leopardu, da su joj noge kao medvjeđe, a usta kao usta lavlja. Zvijeri iz Danijelovog proročanstva predočavaju pojedine kraljeve, odnosno političke sile koje su se nizale jedna za drugom (Danijel 7:17, 23). Prema tome, zvijer iz 13. poglavlja Otkrivenja predočava politički sustav ovog svijeta.

  •   Zvijer izlazi iz “mora”. Izraz “more” u Bibliji predočava čovječanstvo koje stalno potresaju nemiri. Znakovito je što zvijer izlazi iz mora jer to pokazuje da svoju vlast može zahvaliti čovječanstvu (Otkrivenje 13:1; Izaija 17:12, 13).

  •   Biblija otkriva ime sedmeroglave zvijeri — kaže da je to broj 666. Za taj je broj vezana jedna zanimljiva pojedinost. Otkrivenje navodi da je to “broj čovjekov”, što ukazuje na to da se radi o nečemu zemaljskom, a ne duhovnom (Otkrivenje 13:17, 18). Dakle, riječ je o ljudskoj tvorevini, koja odražava grešnu ljudsku prirodu.

 Iako je svijet u kojem živimo razjedinjen, političke su sile u jednome ipak složne — ne žele se odreći svoje vlasti ni podložiti se Božjem Kraljevstvu (Psalam 2:2). Svoju vlast grčevito će braniti i u Harmagedonu, konačnom obračunu između Boga i ljudi. Ujedinjeno će se suprotstaviti Božjim vojskama koje će voditi Isus Krist, no bit će poražene (Otkrivenje 16:14, 16; 19:19, 20).

“Deset rogova i sedam glava”

 Da bismo razumjeli što predočava “deset rogova i sedam glava” zvijeri o kojoj govori 13. poglavlje Otkrivenja, trebamo imati na umu sljedeće dvije misli. Kao prvo, neki brojevi u Bibliji imaju preneseno značenje, primjerice brojevi deset i sedam predočavaju potpunost. Kao drugo, 13. poglavlje Otkrivenja spominje i “lik zvijeri”. Taj je lik zvijeri u 17. poglavlju Otkrivenja predočen drugim simbolom — kao skerletna divlja zvijer sa sedam glava i deset rogova (Otkrivenje 13:1, 14, 15; 17:3). To poglavlje jasno kaže da sedam glava te zvijeri jesu “sedam kraljeva”, odnosno političkih sila (Otkrivenje 17:9, 10).

 Slično tome sedam glava zvijeri iz Otkrivenja 13:1 odnosi se na sedam političkih sila. To su svjetske sile koje su u velikoj mjeri ugnjetavale Božji narod — Egipat, Asirija, Babilon, Medo-Perzija, Grčka, Rim i Anglo-Amerika. Ako zaključimo da deset rogova sedmeroglave zvijeri predočava sve države, i male i velike, onda krune na svakom rogu ukazuju na to da svaka od njih vlada u isto vrijeme kad i određena svjetska sila.