Idi na sadržaj

Što je Novi Jeruzalem?

Što kaže Biblija:

 “Novi Jeruzalem”, izraz koji se dvaput spominje u Bibliji, simboličan je grad koji predočava grupu Isusovih sljedbenika koji idu na nebo kako bi s njim vladali u Božjem Kraljevstvu (Otkrivenje 3:12; 21:2). Biblija pokazuje da se ta grupa naziva i Kristova nevjesta.

Kako prepoznati Novi Jeruzalem

  1.   Novi Jeruzalem nalazi se na nebu. Na oba mjesta na kojima se u Bibliji spominje Novi Jeruzalem kaže se da on silazi s neba. Biblija kaže i to da na njegovim vratima stoje anđeli koji ih čuvaju (Otkrivenje 3:12; 21:2, 10, 12). Veličina samoga grada pokazuje da se on ne može nalaziti na Zemlji. Grad je u obliku kocke, čija dužina, širina i visina imaju “dvanaest tisuća stadija” a (Otkrivenje 21:16). Kad se njegove dimenzije preračunaju u mjere koje danas koristimo, ispada da su njegovi zidovi visoki gotovo 560 kilometara.

  2.   Novi Jeruzalem čini grupa Isusovih sljedbenika, Kristova nevjesta. Novi Jeruzalem naziva se “nevjesta, žena Janjetova” (Otkrivenje 21:9, 10). U prenesenom smislu Janje predočava Isusa Krista (Ivan 1:29; Otkrivenje 5:12). Žena Janjetova, odnosno Kristova nevjesta, predočava kršćane koji će biti ujedinjeni s Isusom na nebu. Odnos između Isusa i tih kršćana Biblija uspoređuje s odnosom muža i žene (2. Korinćanima 11:2; Efežanima 5:23-25). Osim toga, na kamenovima temeljcima Novog Jeruzalema napisano je “dvanaest imena dvanaest apostola Janjetovih” (Otkrivenje 21:14). Taj detalj potvrđuje što je Novi Jeruzalem jer su kršćani koji su pozvani u život na nebu “nazidani na temelju apostola i proroka” (Efežanima 2:20).

  3.   Novi Jeruzalem dio je jedne vlasti. Drevni Jeruzalem bio je prijestolnica Izraela, mjesto gdje su kralj David, njegov sin Salamun i njihovi potomci sjeli “na prijestolje Jehovino” i vladali (1. Ljetopisa 29:23). Stoga je Jeruzalem, koji je nazvan “sveti grad”, predočavao Božju vlast, a vladari u njemu dolazili su iz Davidove rodoslovne linije (Nehemija 11:1). Novi Jeruzalem, koji je također nazvan “sveti grad”, čine osobe koje se pridružuju Isusu na nebu kako bi s njim kraljevali nad Zemljom (Otkrivenje 5:9, 10; 21:2).

  4.   Novi Jeruzalem donosi blagoslove ljudima na Zemlji. Za Novi Jeruzalem kaže se da “silazi s neba od Boga”, što znači da ga Bog koristi i za zbivanja koja se ne odvijaju samo na nebu (Otkrivenje 21:2). Taj izraz povezuje Novi Jeruzalem s Božjim Kraljevstvom, koje Bog koristi kako bi ispunio svoju volju “kako na nebu tako i na zemlji” (Matej 6:10). Božji naum s ljudima i Zemljom uključuje sljedeće blagoslove:

    •   Uklanjanje grijeha. Iz Novog Jeruzalema teče simbolična rijeka vode života i ona održava na životu “drveće života” koje je “za liječenje narodâ” (Otkrivenje 22:1, 2). To doslovno i duhovno liječenje iskorijenit će grijeh i omogućiti ljudima da dobiju savršen život, što je i bio Božji prvobitni naum (Rimljanima 8:21).

    •   Dobar odnos između Boga i ljudi. Grijeh je otuđio ljude od Boga (Izaija 59:2). Kad grijeha više ne bude, moći će se u potpunosti ispuniti proročanstvo: “Evo šatora Božjeg među ljudima! Bog će prebivati s njima i oni će biti narod njegov i sam Bog bit će s njima” (Otkrivenje 21:3).

    •   Kraj patnje i smrti. Putem svog Kraljevstva Bog će obrisati “svaku suzu s očiju njihovih i smrti više neće biti, ni tuge ni jauka ni boli više neće biti” (Otkrivenje 21:4).

a Stadij je bila mjera za dužinu koju su koristili stari Rimljani, a iznosi 185 metara.