Idi na sadržaj

Što znači biti “milosrdni Samarićanin”?

Što znači biti “milosrdni Samarićanin”?

Što kaže Biblija:

Izraz “milosrdni Samarićanin” obično se koristi za osobu koja pomaže drugima u nevolji. Taj izraz nastao je na temelju priče, odnosno usporedbe, koju je Isus ispričao kako bi pokazao da je milosrdna osoba spremna pomoći drugima bez obzira na njihovo porijeklo ili nacionalnost.

U ovom članku:

 O čemu govori usporedba o milosrdnom Samarićaninu?

Sažetak Isusove usporedbe o milosrdnom Samarićaninu: Jedan Židov putovao je iz Jeruzalema u Jerihon. Na putu su ga napali razbojnici, opljačkali ga, pretukli i ostavili polumrtvog.

Nešto kasnije pored ozlijeđenog čovjeka prošao je najprije jedan svećenik, a onda i levit. Iako je ozlijeđeni čovjek bio njihov sunarodnjak, nijedan od njih nije se zaustavio da mu pomogne.

Nakon toga naišao je neki Samarićanin (Luka 10:33; 17:16–18). Kad je vidio ozlijeđenog čovjeka, sažalio se te mu je povio rane. Zatim ga je odveo u konačište i brinuo se za njega cijelu noć. Sutradan je vlasniku konačišta dao nešto novca i zamolio ga da se brine za njega. Čak mu je rekao da će pokriti sve dodatne troškove (Luka 10:30–35).

 Zašto je Isus ispričao tu usporedbu?

Isus je usporedbu ispričao čovjeku koji je smatrao da su njegovi bližnji samo ljudi njegove nacionalnosti i vjere. Htio mu je prenijeti važnu pouku i pomoći mu da razumije da njegovi bližnji nisu samo Židovi (Luka 10:36, 37). Ta je usporedba zapisana u Bibliji kako bi svi koji žele ugoditi Bogu mogli izvući pouku iz nje (2. Timoteju 3:16, 17).

 Što učimo iz te usporedbe?

Iz usporedbe učimo da se milosrđe pokazuje djelima. Milosrdna osoba samilosno pomaže onome tko pati – bez obzira na njegovo porijeklo, rasu ili nacionalnost. Ona postupa onako kako bi željela da drugi postupaju prema njoj (Matej 7:12).

 Tko su bili Samarićani?

Samarićani su živjeli sjeverno od Judeje. Oni su većinom bili potomci Židova koji su se pomiješali s pridošlim poganskim narodima.

Do 1. stoljeća nove ere Samarićani su uspostavili svoju religiju. Prihvaćali su samo Mojsijeve knjige, ali uglavnom nisu priznavali nijedan drugi dio svetih spisa.

Mnogi Židovi u Isusovo vrijeme prezirali su Samarićane i nisu htjeli imati nikakvog kontakta s njima (Ivan 4:9). Kad bi htjeli nekoga uvrijediti, rekli bi mu da je Samarićanin (Ivan 8:48).

 Je li Isusova usporedba o milosrdnom Samarićaninu stvaran događaj?

Biblija ne otkriva temelji li se usporedba o milosrdnom Samarićaninu na stvarnom događaju. No Isus je u svojim pričama koristio detalje koji su njegovim slušateljima bili poznati kako bi lakše razumjeli pouku koju im želi prenijeti.

Mnoge pojedinosti iz Isusove usporedbe odgovaraju onome što je povijest zabilježila. Naprimjer…

  • Cesta koja je iz Jeruzalema vodila u Jerihon bila je dugačka oko 20 kilometara. Jedan kilometar te ceste bio je jako strm. Zato Biblija kaže: “Neki se čovjek spuštao iz Jeruzalema u Jerihon” (Luka 10:30).

  • Svećenici i leviti koji su živjeli u Jerihonu redovito su tom cestom putovali u Jeruzalem.

  • Uz tu cestu često su se skrivali pljačkaši i vrebali putnike, naročito one koji su putovali sami.