Idi na sadržaj

Mijenja li Bog svoje mišljenje?

Mijenja li Bog svoje mišljenje?

Što kaže Biblija:

 Da, Bog mijenja svoje mišljenje o ljudima kad vidi da i oni mijenjaju svoj način ponašanja. Naprimjer, nakon što je Bog izrekao osudu nad starim Izraelom, kazao je: “Možda će poslušati i odvratiti se svatko od zlog puta svojega, pa ću požaliti što sam im htio nevolju nanijeti zbog zlih djela njihovih” (Jeremija 26:3).

 Zašto se u tom retku spominje riječ “požaliti”? Znači li to da je Bog prvobitno donio pogrešnu odluku? Ne znači. Pravi smisao te riječi otkriva nam izvorni hebrejski izraz koji se koristi u tom biblijskom retku. On može značiti “predomisliti se” ili “promijeniti namjere”. Jedan hebreist napisao je: “Kad ljudi promijene svoje ponašanje, Bog mijenja svoju presudu.”

 Naravno, to što Bog može promijeniti svoje mišljenje, ne znači da to i mora učiniti. Navest ćemo samo nekoliko primjera spomenutih u Bibliji iz kojih se vidi da Bog u nekim situacijama nije promijenio svoje mišljenje:

  •   Iako je moapski kralj Balak želio da Bog prokune Izraelce, Bog to nije učinio niti se kasnije predomislio (4. Mojsijeva 23:18-20).

  •   Kad je Bog vidio da se Šaul ne kaje za svoju zloću i grijehe, odlučio ga je svrgnuti s prijestolja i nije požalio zbog svoje odluke (1. Samuelova 15:28, 29).

  •   Bog je rekao da će njegov Sin zauvijek služiti kao svećenik i nikad neće promijeniti tu odluku (Psalam 110:4).

Zar u Bibliji ne piše da se Bog ne mijenja?

 Da, piše. Bog je u svojoj Riječi rekao: “Ja sam Jehova, ja se ne mijenjam” (Malahija 3:6). Slično tome Biblija kaže da se Bog “ne mijenja, nije poput nestalne sjene” (Jakov 1:17). No ti biblijski reci nisu u proturječju s onima iz kojih se vidi da je Bog ponekad promijenio svoje mišljenje. Što znači da se Bog ne mijenja? On ne mijenja svoju osobnost niti svoje visoke kriterije. Njegovo poimanje ljubavi i pravednosti nepromjenjivo je (5. Mojsijeva 32:4; 1. Ivanova 4:8). Međutim, on u naizgled sličnim situacijama može svojim slugama dati različite upute. Naprimjer, Bog je kralju Davidu za dvije uzastopne bitke dao potpuno drugačije upute za napad, ali obje su dovele do pobjede (2. Samuelova 5:18-25).

Je li Bog požalio što je stvorio ljude?

 Bog nije požalio što je stvorio ljude, ali mu je žao što većina njih ne obraća pažnju na njega ili ga čak svjesno odbacuje. Zašto onda o vremenu prije potopa Biblija kaže: “Tada je Jehova požalio što je načinio čovjeka na zemlji i zaboljelo ga je u srcu”? (1. Mojsijeva 6:6). I u tom retku riječ “požalio” prijevod je hebrejske riječi koja može značiti “predomisliti se, promijeniti mišljenje”. Bog je promijenio svoje mišljenje o većini ljudi koji su živjeli prije potopa jer su postali zli (1. Mojsijeva 6:5, 11). No iako je bio žalostan zbog toga što su činili zlo, on nije promijenio svoje gledište o cijelom ljudskom rodu. Dapače, sačuvao je na životu Nou i njegovu obitelj te tako ljudima dao priliku za novi početak (1. Mojsijeva 8:21; 2. Petrova 2:5, 9).