Idi na sadržaj

Je li Marija majka Božja?

Je li Marija majka Božja?

Što kaže Biblija:

 Ne, nije. Biblija ne uči da je Marija majka Božja niti se iz nje može zaključiti da kršćani trebaju štovati Mariju. a Zapazite sljedeće:

  •   Marija nikad nije tvrdila da je majka Božja. Biblija kaže da je ona rodila Sina Svevišnjega, odnosno Sina Božjeg, a ne Boga (Luka 1:32, 35).

  •   Isus Krist nikad nije rekao da je Marija majka Božja niti da bismo je trebali štovati. Naprotiv, ispravio je jednu ženu koja je rekla kako je Marija sretna što je njegova majka i rekao joj: “Ne, nego sretni su oni koji slušaju riječ Božju i drže je!” (Luka 11:27, 28).

  •   U Bibliji se ne spominje izraz “majka Božja”, a ni “Theotokos” (Bogorodica).

  •   Biblija spominje izraz “kraljica neba”, ali ne primjenjuje ga na Mariju, nego na jednu lažnu božicu koju su štovali Izraelci koji su se odmetnuli od pravog Boga (Jeremija 44:15-19). Taj se izraz vjerojatno odnosi na babilonsku božicu Ištar, to jest Astartu.

  •   Prvi kršćani nisu štovali Mariju niti su joj iskazivali neku posebnu čast. Jedna povjesničarka kaže da bi prvi kršćani “odbili kultove i vjerojatno bi se bojali da bi neprimjerena pažnja iskazana Mariji mogla biti znak da su se upustili u štovanje božice” (In Quest of the Jewish Mary).

  •   Biblija kaže da Bog postoji oduvijek (Psalam 90:1, 2; Izaija 40:28). Budući da nema početka, ne može imati ni majku. Osim toga, Marija ne bi mogla nositi Boga u sebi. Biblija jasno kaže da njega ne može obuhvatiti ni nebo nad nebesima (1. Kraljevima 8:27).

Marija — majka Isusova, a ne Božja

 Marija je bila Židovka iz obiteljske loze kralja Davida (Luka 3:23-31). Zbog njene vjere i pobožnosti Bog joj je iskazao osobitu milost (Luka 1:28). Izabrao ju je da bude Isusova majka (Luka 1:31, 35). Marija je imala nekoliko djece sa svojim mužem Josipom (Marko 6:3).

 Biblija otkriva da je Marija postala Isusova učenica, ali ne govori ništa detaljnije o njoj (Djela apostolska 1:14).

a Neke religije uče da je Marija majka Božja. Za nju kažu da je “kraljica neba” ili koriste grčku riječ Theotokos, koja znači “Bogorodica”.