Idi na sadržaj

Što Biblija kaže o ljubavi prema sebi?

 Biblija pokazuje da je ispravno, pa čak i potrebno, u razumnoj mjeri voljeti sebe. Ta ljubav uključuje brigu o sebi, samopoštovanje i osjećaj osobne vrijednosti (Matej 10:31). No to ne znači da Biblija uzvisuje sebičnost. Naprotiv, ona nam pomaže da imamo uravnoteženo gledište o ljubavi prema sebi.

Koga trebamo najviše voljeti?

  1.   Najviše trebamo voljeti Boga. Biblija uči da najveća zapovijed glasi: “Ljubi Jehovu, Boga svojega, svim srcem svojim” (Marko 12:28-30; 5. Mojsijeva 6:5).

  2.   Druga najveća zapovijed glasi: “Ljubi bližnjega svojeg kao samoga sebe!” (Marko 12:31; 3. Mojsijeva 19:18).

  3.   Biblija nigdje konkretno ne zapovijeda da trebamo voljeti sebe. Međutim, zapovijed da ljubimo svoje bližnje “kao samoga sebe” ukazuje na to da je sasvim prirodno i korisno da u razumnoj mjeri volimo sebe te da imamo zdravo samopoštovanje.

Koga je Isus najviše volio?

 Isus je pokazao kako postići ravnotežu između ljubavi prema Bogu, ljubavi prema bližnjima i ljubavi prema sebi te je poučio svoje učenike da postupaju po uzoru na njega (Ivan 13:34, 35).

  1.   Najviše je volio Jehovu Boga i svoj je život posvetio vršenju njegove volje. Rekao je: “Ja činim onako kako mi je Otac zapovjedio da bi svijet znao da ljubim Oca” (Ivan 14:31).

  2.   Volio je svoje bližnje, a to je pokazao tako što se brinuo za njihove potrebe i čak bio spreman dati život za njih (Matej 20:28).

  3.   U razumnoj mjeri volio je i sebe. Odvajao je vrijeme za odmor, jelo te ugodno druženje sa svojim sljedbenicima i drugim ljudima koje je zanimala dobra vijest (Marko 6:31, 32; Luka 5:29; Ivan 2:1, 2; 12:2).

Ako budemo voljeli druge više od sebe, neće li to umanjiti našu sreću i samopoštovanje?

 Neće, zato što smo stvoreni na Božju sliku, a njegova je glavna osobina nesebična ljubav (1. Mojsijeva 1:27; 1. Ivanova 4:8). To znači da smo stvoreni tako da drugima pokazujemo ljubav. Istina, važno je da volimo sebe, no bit ćemo najsretniji ako više od svega volimo Boga i trudimo se činiti dobra djela. Kao što Biblija kaže, “više usrećuje davati nego primati” (Djela apostolska 20:35).

 U današnje vrijeme mnogi ljudi tvrde da sretni možemo biti samo ako prvenstveno mislimo na sebe. Oni su zapovijed “ljubi svog bližnjeg” zamijenili zapovijedi “ljubi sebe”. No iskustva pokazuju da oni koji prvenstveno misle na dobrobit drugih imaju bolje zdravlje i sretniji su. To je u skladu sa sljedećim mudrim biblijskim savjetom: “Neka nitko ne gleda svoju korist, nego korist drugoga” (1. Korinćanima 10:24).