Idi na sadržaj

Zašto postoji toliko mnogo kršćanskih zajednica?

Što kaže Biblija:

 Mnoge kršćanske zajednice nastale su uslijed različitih tumačenja Isusovih učenja. No Biblija otkriva da postoji samo jedan pravi oblik kršćanstva. Pročitajte tri biblijska argumenta koja govore u prilog tome.

  1.   Isus je naučavao istinu, a prvi su kršćani svoj način štovanja Boga nazivali istinom (Ivan 8:32; 2. Petrova 2:2; 2. Ivanova 4; 3. Ivanova 3). Dakle, učenja koja se kose s Isusovim učenjima ne mogu biti istina, a oni koji ih zagovaraju ne pripadaju pravom kršćanstvu.

  2.   Biblija potiče kršćane: “Svi jedno govorite” (1. Korinćanima 1:10). Međutim, mnoge kršćanske crkve ne slažu se ni oko osnovnih učenja, naprimjer oko toga što znači biti kršćanin. Nemoguće je da su sve one u pravu (1. Petrova 2:21).

  3.   Isus je prorekao da se mnogi ljudi neće držati njegovih zapovijedi iako će tvrditi da su kršćani. Osim toga, rekao je da će on odbaciti osobe koje se tako ponašaju (Matej 7:21-23; Luka 6:46). Neki dopuštaju da ih zavedu učenja vjerskih vođa koji izvrću istinu zbog vlastitih interesa (Matej 7:15). Drugi pak žele čuti ono što im se sviđa. Stoga prednost daju lažnom obliku kršćanstva, koji ne naučava biblijsku istinu (2. Timoteju 4:3, 4).

 U svojoj usporedbi o pšenici i kukolju Isus je pretkazao da će doći do otpadništva, odnosno da će se velik broj ljudi pobuniti protiv pravog kršćanstva (Matej 13:24-30, 36-43). Dugo vremena prave se kršćane nije moglo razlikovati od lažnih. Baš kao što je Isus prorekao, nakon smrti svih apostola otpadništvo se počelo nezaustavljivo širiti (Djela apostolska 20:29, 30). Iako postoje mnoga otpadnička učenja, svi oblici lažnog kršćanstva “zastranili su od istine” (2. Timoteju 2:18, Croatian Bible, Biblica, internetsko izdanje).

 No Isus je prorekao još nešto. On je ukazao na to da će razlika između pravog i lažnog kršćanstva s vremenom postati posve očita. To se događa upravo u naše vrijeme, tijekom svršetka ovoga poretka, odnosno ovog zlog svijeta (Matej 13:30, 39).