Idi na sadržaj

Što je “jezero ognjeno” koje se spominje u Otkrivenju? Je li to pakao?

Što kaže Biblija:

 Biblija koristi “jezero ognjeno” kao simbol vječnog uništenja. U toj se knjizi upotrebljava još jedan simboličan izraz koji predočava vječno uništenje. To je gehena. Dakle, “jezero ognjeno” i “gehena” imaju isto značenje. No ta se dva simbola razlikuju od izraza “pakao”. Prema Bibliji, pakao nije mjesto vječnih muka, nego zajednički grob čovječanstva.

Nije riječ o doslovnom jezeru

 Pet biblijskih redaka koji govore o jezeru ognjenom pokazuju da taj izraz ima preneseno značenje, da se ne odnosi na neko doslovno jezero (Otkrivenje 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8). U jezero ognjeno bit će bačeni:

Simbol vječnog uništenja

 Biblija kaže: “Jezero ognjeno predstavlja drugu smrt” (Otkrivenje 20:14; 21:8). Izraz “druga smrt” pokazuje da se ta smrt razlikuje od smrti koja se spominje već na početku Biblije — one koja je posljedica Adamovog grijeha. Smrt koju smo naslijedili od svog praoca neće vječno uzimati svoj danak. Bog će uskrsnuti ljude i tako ih osloboditi okova te smrti, a na koncu i potpuno pobijediti tog neprijatelja čovječanstva (1. Korinćanima 15:21, 22, 26).

Iz simboličnog jezera ognjenog nema izbavljenja

 Po čemu se “druga smrt” razlikuje od one koja je posljedica Adamovog grijeha? I “druga smrt” označava potpunu neaktivnost, ali vrijedno je zapaziti da nakon nje nema uskrsnuća. Biblija kaže da Isus ima “ključeve smrti i groba”. Stoga može uskrsnuti osobe koje su naslijedile smrt zbog Adamove neposlušnosti (Otkrivenje 1:18; 20:13). Međutim, nitko nema ključeve jezera ognjenog, pa čak ni Isus. Za one koji će biti bačeni u to simbolično jezero Biblija kaže da su “kažnjeni vječnom propašću” (2. Solunjanima 1:9).

Gehena — još jedan simbol potpunog uništenja

 Riječ gehena (grčki géenna) u Bibliji se spominje 12 puta. Kao što smo već spomenuli, i ona se odnosi na vječno uništenje. Premda se riječ gehena u nekim prijevodima Biblije prevodi riječju pakao (hebrejski šeol, grčki haídes), ta dva izraza nemaju isto značenje.

Dolina Hinom

 Gehena doslovno znači “dolina Hinom”. Ta se dolina nalazila izvan jeruzalemskih zidina, a u biblijsko se doba koristila kao smetlište u kojem je stalno gorjela vatra. Ondje se odlagalo i spaljivalo smeće, a sve što ne bi bilo uništeno u vatri izjeli bi crvi.

 Isus je upotrebljavao izraz gehena kao simbol vječnog uništenja (Matej 23:33). Jednom je prilikom kazao da u geheni “crvi ne umiru i vatra se ne gasi” (Marko 9:47, 48). Tim je riječima aludirao na dolinu Hinom te na proročanstvo zapisano u Izaiji 66:24, koje glasi: “Odlazit će i gledati trupla ljudi koji su mi griješili, jer crvi na njima neće umrijeti i vatra se njihova neće ugasiti.” Budući da crvi i vatra ne uništavaju žive osobe, nego “trupla ljudi”, logično je zaključiti da se ni Isusove riječi ne odnose na mučenje ljudi, već na njihovo potpuno uništenje.

 Biblija nigdje ne govori da se čovjek može vratiti iz gehene. Iz svega što smo rekli razvidno je da “jezero ognjeno” i “oganj gehene” simboliziraju vječno uništenje (Otkrivenje 20:14, 15; 21:8; Matej 18:9).

“Bit će mučeni dan i noć u svu vječnost”

 Ako jezero ognjeno predočava uništenje, zašto onda Biblija kaže da će Đavo, “zvijer” i “lažni prorok” biti ondje “mučeni dan i noć u svu vječnost”? (Otkrivenje 20:10). Pročitajte četiri razloga koji pokazuju zašto možemo biti sigurni da taj redak ne govori o doslovnom mučenju.

  1.   Da bi Đavo bio izložen vječnim mukama, morao bi živjeti vječno, a Biblija kaže da će on biti uništen (Hebrejima 2:14).

  2.   Vječni život nije kazna, nego dar od Boga (Rimljanima 6:23).

  3.   “Zvijer” i “lažni prorok” simbolični su pojmovi i stoga ne mogu biti izloženi doslovnom mučenju.

  4.   Biblija ukazuje na to da se mučenje Đavla odnosi na njegovo vječno uništenje, odnosno smrt. Simbolično govoreći, Đavo se nikad neće moći osloboditi okova smrti.

 Riječ koja se u Bibliji prevodi s “mučenje” može se prevesti i izrazima “sputavanje, ograničavanje slobode”. Primjerice, grčka riječ za “mučitelje” koja se spominje u Mateju 18:34 u mnogim prijevodima Biblije glasi “tamničari”. Iz toga se jasnije vidi veza između riječi “mučenje” i “sputavanje, ograničavanje slobode”. Slično tome izvještaji iz Mateja 8:29 i Luke 8:30, 31 opisuju isti događaj te pokazuju da se mučenje demona zapravo odnosi na njihovo bacanje u bezdan, a to je simbolično mjesto koje predočava potpunu neaktivnost ili smrt (Rimljanima 10:7; Otkrivenje 20:1, 3). Isto tako, u biblijskoj knjizi Otkrivenje u više se redaka pojam “mučenje” koristi u prenesenom smislu (Otkrivenje 9:5; 11:10; 18:7, 10).