Idi na sadržaj

Je li Isus umro na križu?

Je li Isus umro na križu?

Što kaže Biblija:

 Mnogi ljudi križ smatraju najstarijim i najznačajnijim simbolom kršćanstva. No Biblija ne opisuje spravu za mučenje na kojoj je Isus bio pogubljen, pa stoga nitko ne može s apsolutnom sigurnošću reći kako je ona izgledala. Ipak, na temelju biblijskih izvještaja može se jasno zaključiti da Isus nije umro na križu, nego na običnom uspravnom stupu.

 Kad se u Bibliji govori o napravi na kojoj je Isus bio pogubljen, u izvornom tekstu obično se koristi grčka riječ staurós (Matej 27:40; Ivan 19:17). Premda se u mnogim prijevodima Biblije ta riječ prevodi pojmom “križ”, mnogi bibličari i jezikoslovci kažu da ona u osnovi znači “uspravni stup”, “kolac”. a U djelu A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament piše da riječ staurós “nikad ne označava dvije grede koje su spojene pod bilo kojim kutom”.

 U izvornom tekstu Biblije koristi se i grčka riječ xýlon kao sinonim za staurós (Djela apostolska 5:30; 1. Petrova 2:24). U raznim grčko-hrvatskim rječnicima za riječ xýlon navode se izrazi “drvo”, “stablo”, “stup”, “trupac”, “greda”, “balvan” i “štap”. b Djelo The Companion Bible objašnjava: “U grčkom tekstu Novog zavjeta nema nikakve naznake koja bi upućivala na zaključak da se radi o dvije grede.”

Odobrava li Bog da se križ štuje ili koristi kao vjerski simbol?

Crux simplex — latinski naziv za stup na kojem su se pogubljivali zločinci

 Bez obzira na to kako je izgledala naprava za mučenje na kojoj je Isus bio pogubljen, sljedeće povijesne činjenice i biblijski reci jasno pokazuju da nije u redu štovati križ niti ga koristiti kao vjerski simbol.

  1.   Bogu je mrsko kad ga ljudi štuju klanjajući se vjerskim slikama, kipovima i raznim drugim idolima, pa tako i križevima. Bog je Izraelcima zabranio da naprave sebi “lik bilo kakva idola” kako bi mu se klanjali (5. Mojsijeva 4:15-19). Slično tome kršćanima je kasnije bilo rečeno: “Bježite od idolopoklonstva!” (1. Korinćanima 10:14).

  2.   Prvi kršćani nisu štovali križ niti su ga koristili kao vjerski simbol. c Svi kršćani trebaju se držati apostolskog učenja i štovati Boga onako kako su to činili vjerni Božji sluge u 1. stoljeću (2. Solunjanima 2:15).

  3.   Korištenje križa u štovanju Boga ima pogansko porijeklo. d U stoljećima koja su uslijedila nakon Isusove smrti, kad su crkve već bile zastranile od izvornog Kristovog nauka, “pogane se primalo u crkve premda nisu bili doživjeli preporod vjerom te im se u velikoj mjeri dozvoljavalo da zadrže svoje poganske znakove i simbole”, pa tako i križ (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words). No Biblija jasno pokazuje kako nije u redu prihvaćati poganske simbole kako bi se neznabošce potaknulo da se obrate na kršćanstvo (2. Korinćanima 6:17).

a Vidi Grčko-hrvatski rječnik Novoga zavjeta Rudolfa Amerla, stranica 164; Grčko-hrvatski rječnik Stjepana Senca, stranica 858; Grčko-hrvatski rječnik Otona Gorskog i Nike Majnarića, stranica 384.

b Vidi Grčko-hrvatski rječnik Novoga zavjeta Rudolfa Amerla, stranica 125; Grčko-hrvatski rječnik Stjepana Senca, stranica 643; Grčko-hrvatski rječnik Otona Gorskog i Nike Majnarića, stranica 286. Zanimljivo je da se značenje “križ” navodi jedino u rječniku Majnarića i Gorskog, no uz napomenu “poz. [pozniji, kasniji]”, koja pokazuje da je to značenje riječ xýlon poprimila tek kasnije.

c Vidi Opći religijski leksikon, stranica 476; The Cross​—Its History and Symbolism, stranica 40; The Companion Bible, Oxford University Press, dodatak 162, stranica 186.

d Vidi Rječnik simbola, stranica 309; The Encyclopedia of Religion, svezak 4, stranica 165; The Encyclopedia Americana, svezak 8, stranica 246.