Idi na sadržaj

Kako se Svemogući Bog zove? Je li njegovo ime Isus?

Kako se Svemogući Bog zove? Je li njegovo ime Isus?

Što kaže Biblija:

 Isus je za sebe često govorio da je “Sin Božji” (Ivan 10:36; 11:4). Nikad nije rekao da je Svemogući Bog.

 Osim toga vrijedno je zapaziti da se Isus molio Bogu (Matej 26:39). Kad je svoje učenike učio kako se trebaju moliti, rekao je: “Molite se, dakle, ovako: ‘Oče naš, koji jesi na nebesima, neka se sveti ime tvoje!’” (Matej 6:9).

 Sam je Isus rekao da se Svemogući Bog zove Jehova kad je citirao Mojsijeve riječi: “Čuj, Izraele, Jehova, Bog naš, jedan je Jehova” (Marko 12:29; 5. Mojsijeva 6:4).