Idi na sadržaj

Je li Bog stvorio Sotonu?

Je li Bog stvorio Sotonu?

Što kaže Biblija:

 Biblija otkriva da Bog nije stvorio Sotonu. On je stvorio anđela koji je sam odlučio postati Sotona. U 5. Mojsijevoj 32:3-5 za Boga se kaže: “Djelo mu je savršeno, jer su svi putevi njegovi pravda. Bog je on vjeran, bez nepravde, pravedan je i istinoljubiv.” Na temelju tih riječi možemo zaključiti da je Sotona nekada bio savršen i pravedan, jedan od Božjih anđela.

 Isus je rekao da Sotona Đavo “nije ostao postojan u istini”. I ta izjava pokazuje da je Sotona nekad bio istinoljubiv i bez mane (Ivan 8:44).

 Poput drugih Jehovinih razumom obdarenih stvorenja, i taj je anđeo imao slobodnu volju te je mogao sam odlučiti hoće li činiti dobro ili zlo. Kad se suprotstavio Bogu i naveo prve ljude da stanu na njegovu stranu, postao je Sotona. Taj naziv dolazi od hebrejske riječi koja znači “protivnik” (1. Mojsijeva 3:1-5; Otkrivenje 12:9).