Idi na sadržaj

Je li Isusovo tijelo nakon uskrsnuća bilo materijalno ili duhovno?

Što kaže Biblija:

 Biblija kaže da je Isus “ubijen u tijelu, ali je oživljen [uskrsnuo] u duhu” (1. Petrova 3:18; Djela apostolska 13:34; 1. Korinćanima 15:45; 2. Korinćanima 5:16).

 I sam je Isus rekao da neće uskrsnuti u tijelu od krvi i mesa. Kazao je da će svoje tijelo “dati za život svijeta”, žrtvovati ga kako bi otkupio čovječanstvo (Ivan 6:51; Matej 20:28). Da je nakon uskrsnuća ponovno uzeo svoje materijalno tijelo, otkupna bi žrtva bila poništena. No to se nije moglo dogoditi jer, kao što kaže Biblija, Isus je svoje tijelo žrtvovao “jednom zauvijek” (Hebrejima 9:11, 12).

Ako je Isus uskrsnuo u duhovnom tijelu, kako su ga njegovi učenici mogli vidjeti?

  •  Duhovna stvorenja mogu uzimati ljudska tijela. Naprimjer, anđeli koji su se u drevno doba materijalizirali čak su s ljudima jeli i pili (1. Mojsijeva 18:1-8; 19:1-3). No oni su i dalje bili duhovna bića, koja su mogla napustiti materijalno područje Zemlje (Suci 13:15-21).

  •  Nakon uskrsnuća Isus je privremeno uzeo ljudsko tijelo, kao što su to ranije činili anđeli. No budući da je bio duhovno biće, mogao se u bilo kojem trenutku pojaviti ili nestati (Luka 24:31; Ivan 20:19, 26). Ljudska tijela koja je u više navrata uzimao nisu bila uvijek ista. Tako su ga čak i njegovi bliski prijatelji prepoznali samo na temelju onoga što je rekao ili učinio (Luka 24:30, 31, 35; Ivan 20:14-16; 21:6, 7).

  •  Kad se Isus pojavio apostolu Tomi, uzeo je tijelo koje je imalo ožiljke od rana. Učinio je to kako bi ojačao Tominu vjeru, budući da je on sumnjao u Isusovo uskrsnuće (Ivan 20:24-29).