Idi na sadržaj

Isus je naš Spasitelj – što to zapravo znači?

Isus je naš Spasitelj – što to zapravo znači?

Što kaže Biblija:

 Isus je za sve bogobojazne ljude Spasitelj jer je dao svoj život kao otkupninu (Matej 20:28). Biblija zato za Isusa kaže da je “Spasitelj svijeta” (1. Ivanova 4:14). U njoj također stoji: “Ni u kome drugom nema spasenja, jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima po kojem možemo biti spašeni” (Djela apostolska 4:12).

 Isus je “okusio smrt” za svakoga tko pokazuje vjeru u njega (Hebrejima 2:9; Ivan 3:16). No “Bog ga je podignuo iz mrtvih” (Djela apostolska 3:15). Isus se zatim vratio na nebo kao duhovno biće. On stoga “može u potpunosti spasiti one koji preko njega pristupaju Bogu, jer je uvijek živ da se za njih zauzima” (Hebrejima 7:25).

Zašto se Isus uopće treba zauzimati za nas?

 Svi smo mi grešni (Rimljanima 3:23). Grijeh stvara ogroman jaz između nas i Boga te nas vodi u smrt (Rimljanima 6:23). No Isus je “zastupnik” svih onih koji pokazuju vjeru u njegovu otkupnu žrtvu (1. Ivanova 2:1, Novi zavjet — suvremeni prijevod). On se kod Boga zauzima za njih te ga moli da sasluša njihove molitve i da im na temelju njegove žrtvene smrti oprosti grijehe (Matej 1:21; Rimljanima 8:34). Bog uslišava Isusove molbe zato što su mu one po volji. Bog je poslao Isusa na Zemlju “da se svijet spasi preko njega” (Ivan 3:17).

Je li vjera u Isusa sve što nam je potrebno da bismo bili spašeni?

 Nije. Iako moramo vjerovati u Isusa da bismo bili spašeni, sama vjera nije dovoljna (Djela apostolska 16:30, 31). Biblija kaže: “Kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva” (Jakov 2:26). Da bismo bili spašeni, moramo:

  •   dobro upoznati Isusa i njegovog Oca, Jehovu (Ivan 17:3)

  •   steći snažnu vjeru u njih (Ivan 12:44; 14:1)

  •   dokazati svoju vjeru tako da im budemo poslušni (Luka 6:46; 1. Ivanova 2:17). Prema Mateju 7:21, Isus je rekao da se neće spasiti svatko tko ga naziva Gospodinom, nego samo onaj tko izvršava volju njegovog Oca

  •   ustrajno pokazivati vjeru unatoč svim nevoljama. Isus je to istaknuo kad je rekao: “Tko ustraje do kraja, taj će biti spašen” (Matej 24:13).