Što kaže Biblija:

Bog je Stvoritelj svih živih bića (Otkrivenje 4:11). Zato se za prvog čovjeka, Adama, u Bibliji kaže da je Božji sin (Luka 3:38). Naravno, to ne znači da Bog ima ženu. Biblija kaže da je Bog stvorio i Isusa. I njega se s pravom naziva Sinom Božjim (Ivan 1:49).

Bog je Isusa stvorio prije nego što je stvorio Adama. Apostol Pavao o Isusu je napisao: “On je slika nevidljivog Boga, prvorođenac svega što je stvoreno” (Kološanima 1:15). Isus je vjekovima živio na nebu prije nego što se kao čovjek rodio u Betlehemu. Stoga nije neobično što Biblija kaže da Isus “potječe iz davnine, iz dana pradavnih” (Mihej 5:2). Isus je Božji prvorođeni Sin. Prije nego što je došao na Zemlju, bio je duhovno biće i prebivao je s Bogom na nebu. Sam je Isus rekao da je sišao s neba (Ivan 6:38; 8:23).