Idi na sadržaj

Je li na mjestu da kršćani idu liječniku kad su bolesni?

Što kaže Biblija:

 Naravno. Isus je rekao da “zdravi ne trebaju liječnika, nego bolesni” (Matej 9:12). Time je neizravno kazao da njegovi sljedbenici mogu zatražiti liječničku pomoć ako im je ona potrebna. Premda Biblija nije medicinski priručnik, u njoj su iznesena načela kojih se trebaju držati oni što žele ugoditi Bogu.

Upitajte se:

 1. Razumijem li kakav mi način liječenja liječnik preporučuje? Biblija nas potiče da se dobro informiramo, a ne da budemo poput nerazboritog čovjeka koji “vjeruje svakoj riječi” (Mudre izreke 14:15).

 2. Trebam li se posavjetovati s još kojim liječnikom? Imajte na umu biblijsko načelo koje kaže da “uspjeh leži u mnoštvu savjetnika” (Mudre izreke 15:22). To je naročito važno ako bolujete od neke teške bolesti.

 3. Hoću li prihvaćanjem određenog načina liječenja prekršiti biblijsku zapovijed koja Božjim slugama nalaže da se “uzdržavaju (...) od krvi”? (Djela apostolska 15:20).

 4. Je li postavljanje dijagnoze ili sam način liječenja povezan s okultizmom? Biblija osuđuje vračanje i sve druge vrste okultizma (Galaćanima 5:19-21). Da biste utvrdili je li određeni način liječenja povezan s okultizmom, razmislite o sljedećim pitanjima:

  •   Bavi li se osoba koja će me liječiti nekom vrstom okultizma?

  •   Temelji li se liječenje na vjerovanju da bolest uzrokuju ljutiti bogovi ili zli ljudi koji se bave vračanjem?

  •   Jesu li priprema ili uzimanje lijeka popraćeni prinošenjem žrtava, izgovaranjem nekih magičnih riječi, korištenjem mističnih predmeta ili vršenjem kakvih drugih okultnih obreda?

 5. Jesam li previše zaokupljen brigom za zdravlje? Biblija savjetuje: “Neka razumnost vaša bude poznata svim ljudima” (Filipljanima 4:5). Razumnost će vam pomoći da se usredotočite na ono što je važnije u životu, primjerice na zadovoljavanje svojih duhovnih potreba i razvijanje bliskog odnosa s Bogom (Filipljanima 1:10; Matej 5:3).