Idi na sadržaj

Prebiva li Bog na nekom određenom mjestu?

Prebiva li Bog na nekom određenom mjestu?

Što kaže Biblija:

 Da, Bog prebiva na nebesima. Pročitajte što o tome kaže Biblija:

 Dok se molio, kralj Salamun rekao je Bogu: “Čuj s neba, iz prebivališta svojega” (1. Kraljevima 8:43).

 Isus Krist rekao je svojim učenicima da se mole ovako: “Oče naš, koji jesi na nebesima” (Matej 6:9).

 Isus je nakon svog uskrsnuća ušao “u samo nebo, da se (...) pojavi pred licem Božjim za nas” (Hebrejima 9:24).

 Ti biblijski reci jasno pokazuju da Jehova Bog nije neka sila koja je svagdje prisutna, nego stvarna osoba koja prebiva na nebu.