Idi na sadržaj

Što biblijska kronologija otkriva o 1914?

Što biblijska kronologija otkriva o 1914?

 Biblijska kronologija otkriva da je 1914. na nebu uspostavljeno Božje Kraljevstvo. Do tog zaključka dolazimo proučavanjem proročanstva koje je zapisano u 4. poglavlju biblijske knjige proroka Danijela.

 O čemu govori Danijelovo proročanstvo? Bog je babilonskom kralju Nebukadnezaru dao san koji je imao proročansko značenje. U tom je snu kralj vidio golemo drvo. Nakon što je ono bilo posječeno, panj mu je bio okovan, pa nije moglo rasti “sedam vremena”. Kad je prošlo tih sedam vremena, ponovno je naraslo (Danijel 4:1, 10-16).

 Prvo ispunjenje proročanstva iz 4. poglavlja Danijela. Veliko drvo prvobitno je predočavalo kralja Nebukadnezara (Danijel 4:20-22). Kako se ispunio dio proročanstva koji govori o rušenju drveta? To se dogodilo kad je Nebukadnezar na sedam godina izgubio razum i kraljevsku vlast (Danijel 4:25). Nakon što mu je Bog vratio razum, Nebukadnezar je ponovno sjeo na prijestolje i priznao da je Jehova Bog vrhovni vladar (Danijel 4:34-36).

 Biblija pokazuje da postoji i drugo, veće ispunjenje Danijelovog proročanstva. To proročanstvo zapisano je “kako bi živi znali da Svevišnji vlada kraljevstvom ljudskim i da ga daje kome hoće i nad njim postavlja najnižega od ljudi” (Danijel 4:17). Je li Bog tu vlast dao ponosnom Nebukadnezaru? Nije. Bog je tom vladaru u jednom ranijem snu pokazao da ni on niti ijedan drugi ljudski vladar neće vladati nad “kraljevstvom ljudskim”. Naprotiv, Bog će sam “podići kraljevstvo koje nikada neće propasti” (Danijel 2:31-44).

 Davno prije Danijelovog vremena Bog je osnovao kraljevstvo koje je predočavalo njegovu vlast na Zemlji — bio je to stari Izrael. Izraelski vladari s vremenom su okrenuli leđa Bogu, zbog čega je on dopustio da to kraljevstvo bude uništeno. No Bog je prorekao nešto zanimljivo. Kazao je da će vlast dati onome “koji po zakonu ima pravo na nju” (Ezekijel 21:25-27). Biblija otkriva da Isus Krist ima zakonsko pravo vladati kraljevstvom koje će trajati vječno (Luka 1:30-33). Za razliku od ponosnog Nebukadnezara Isus je bio čovjek “ponizna srca” (Matej 11:29).

 Što predočava drvo iz 4. poglavlja Danijela? U Bibliji se drvo ponekad koristi kao simbol vlasti (Ezekijel 17:22-24; 31:2-5). Kad govorimo o drugom ispunjenju 4. poglavlja Danijela, golemo stablo predočava Božju vlast.

 Što predočava rušenje stabla iz Danijelovog proročanstva? U snu koji je usnio Nebukadnezar rušenje stabla predočavalo je kraj njegove vlasti. Budući da to stablo simbolizira i Božju vlast na Zemlji, logično je zaključiti da u drugom ispunjenju rušenje stabla predočava prekid Božje vlasti. Kako se to dogodilo? Nebukadnezar je razorio Jeruzalem, grad u kojem se nalazilo “prijestolje Jehovino” (1. Ljetopisa 29:23). Budući da su izraelski kraljevi zastupali Božju vlast, njihovo svrgavanje s prijestolja zapravo je označavalo prekid Božje vlasti na Zemlji.

 Što predočava “sedam vremena”? Taj se izraz odnosi na vremenski period tijekom kojeg na Zemlji nije bilo nijednog vladara koji je zastupao Božju vlast. Bog je u to vrijeme ljudima prepustio svu vlast na Zemlji. “Sedam vremena” započelo je u listopadu 607. pr. n. e., kad su Babilonci razorili Jeruzalem a (2. Kraljevima 25:1, 8-10).

 Koliko traje “sedam vremena”? Taj period ne traje samo sedam godina kao u slučaju Nebukadnezara. O kolikom se vremenskom periodu radi pomažu nam razumjeti Isusove riječi: “Jeruzalem će gaziti neznabošci dok ne završe vremena neznabožaca” (Luka 21:24). Što su “vremena neznabožaca”? To je razdoblje tijekom kojeg je Bog dopustio da se gazi Jeruzalem, u kojem se nalazilo “prijestolje Jehovino”. Ono se odnosi na isti period kao i “sedam vremena” iz 4. poglavlja Danijela. Stoga je “sedam vremena” još uvijek trajalo dok je Isus živio na Zemlji.

 Biblija nam pomaže izračunati koliko traje “sedam vremena”. Ona kaže da tri i pol vremena iznose 1 260 dana. Prema tome, sedam vremena odnosi se na dvostruko duži period, to jest na 2 520 dana (Otkrivenje 12:6, 14). Primijenimo li pravilo “dan za godinu”, koje se koristi prilikom izračuna vremenskih odrednica u mnogim proročanstvima, onda 2 520 dana zapravo predočava 2 520 godina. Dakle, “sedam vremena”, to jest 2 520 godina, završilo je u listopadu 1914. (4. Mojsijeva 14:34; Ezekijel 4:6).

a Kako biblijska kronologija potvrđuje da je Jeruzalem razoren upravo te godine? Nešto više o tome možete pročitati u člancima iz serije “Kada su Babilonci razorili Jeruzalem?”, koji su objavljeni u Stražarskoj kuli od 1. listopada 2011, stranice 26-31, te u Stražarskoj kuli od 1. studenoga 2011, stranice 22-28.