Idi na sadržaj

Da li se Bog poslužio evolucijom kako bi stvorio razne oblike života?

Što kaže Biblija:

 Ne. Biblija jasno kaže da je Bog stvorio ljude te različite vrste biljaka i životinja a (1. Mojsijeva 1:12, 21, 25, 27; Otkrivenje 4:11). U njoj stoji da je cijeli ljudski rod potekao od naših praroditelja Adama i Eve (1. Mojsijeva 3:20; 4:1). Biblija ne podupire takozvanu teističku evoluciju, odnosno tvrdnju da se Bog poslužio evolucijom kako bi stvorio razne oblike života. Valja uzeti u obzir da se biblijski izvještaj ne kosi sa znanstvenom činjenicom da unutar pojedine vrste može doći do određenih varijacija. b

 Da li se Bog poslužio evolucijom?

 Pod izrazom “teistička evolucija” podrazumijeva se mnogo toga. Encyclopaedia Britannica kaže kako taj koncept podupire misao da je “prirodni odabir jedan od načina na koji Bog upravlja prirodom”.

 Teistička evolucija može uključivati i sljedeće tvrdnje:

  •   Svi živi organizmi potječu od zajedničkih predaka koji su živjeli u davnoj prošlosti.

  •   Jedan oblik života može evoluirati u potpuno drugi oblik. Taj koncept neki zovu “makroevolucija”.

  •   U konačnici, Bog je na neki način pokrenuo te procese.

 Je li evolucija spojiva s Biblijom?

 Teistička evolucija djelomično negira istinitost biblijskog izvještaja o stvaranju, koji je zapisan u 1. Mojsijevoj. Međutim, iz Isusovih riječi jasno se može zaključiti da je on taj izvještaj smatrao istinitim (1. Mojsijeva 1:26, 27; 2:18-24; Matej 19:4-6). Biblija kaže da je Isus prije dolaska na Zemlju živio na nebu s Bogom i da je sudjelovao u stvaranju svega živoga (Ivan 1:3). Prema tome, tvrdnja da se Bog poslužio evolucijom kako bi stvorio razne oblike života nije spojiva s biblijskim učenjima.

 Što reći o sposobnosti biljaka i životinja da se prilagode kako bi preživjele?

 Biblija ne objašnjava koliko se varijacija može pojaviti unutar jedne vrste. Ona ne proturječi činjenici da se kod različitih biljnih i životinjskih vrsta koje je Bog stvorio mogu pojaviti varijacije dok se one uzgajaju ili prilagođavaju novim uvjetima života. Nekima su takve prilagodbe dokaz postojanja evolucije, no treba zapaziti da one ne stvaraju novu vrstu.

a U Bibliji riječ “vrsta” ima puno šire značenje nego u suvremenoj znanosti. Pojava koju znanstvenici zovu evolucijom nove vrste naprosto je stvaranje varijacija unutar onoga što se u biblijskom izvještaju zapisanom u 1. Mojsijevoj zove “vrsta”.

b To se ponekad naziva “mikroevolucija”.