Idi na sadržaj

Je li Božje Kraljevstvo u srcima ljudi?

Je li Božje Kraljevstvo u srcima ljudi?

Što kaže Biblija:

 Ne, Božje Kraljevstvo nije stanje u srcu koje nastupa kad netko prihvati Boga. a Biblija ga naziva “kraljevstvo nebesko” i time jasno pokazuje odakle ono vlada (Matej 4:17). Navest ćemo nekoliko biblijskih argumenata koji pokazuju da Božje Kraljevstvo nije u srcima ljudi, nego da je stvarna vlast koja vlada s neba.

 Biblija ne uči da je nebesko Kraljevstvo u nečijem srcu niti se taj izraz odnosi na podložnost Bogu koju netko osjeća kad počne vjerovati u njega. Međutim, ona jasno pokazuje da “riječ o kraljevstvu”, odnosno “dobra vijest o kraljevstvu”, može i treba utjecati na našu nutrinu (Matej 13:19; 24:14).

Što znače riječi “kraljevstvo je Božje u vama”?

 Isusove riječi zapisane u Luki 17:21 u nekim prijevodima Biblije glase: “Kraljevstvo je Božje u vama” (Vrtarić). Da li takav prijevod točno prenosi što je Isus htio reći? Da bismo ispravno razumjeli Luku 17:21, moramo uzeti u obzir kontekst tog retka.

Božje Kraljevstvo nije bilo u srcima Isusovih zlih neprijatelja, koji su ga željeli ubiti

 Isus je te riječi uputio farizejima, pripadnicima židovske sljedbe koji su mu se žestoko protivili i imali svoje prste u njegovom smaknuću (Matej 12:14; Luka 17:20). Bi li bilo logično zaključiti da je Božje Kraljevstvo bilo u njihovim srcima, koja su bez ikakve sumnje bila zla i nepokorna? Isus im je vrlo otvoreno rekao: “Iznutra ste puni licemjerja i bezakonja” (Matej 23:27, 28).

 Smisao Isusovih riječi zapisanih u Luki 17:21 jasno razumijemo zahvaljujući točnim prijevodima tog retka. Naprimjer, u više hrvatskih prijevoda stoji da je Isus farizejima rekao kako je Božje Kraljevstvo među njima (Jeruzalemska Biblija; Šarić; Rupčić; Croatian Bible, Biblica, internetsko izdanje; Novi zavjet — suvremeni prijevod). Božje nebesko Kraljevstvo bilo je među farizejima u tom smislu što se Isus, Kralj tog Kraljevstva kojeg je izabrao Bog, nalazio među njima (Luka 1:32, 33).

a Mnoge kršćanske crkve uče da je Božje Kraljevstvo u čovjekovom srcu. Primjerice, u djelu The Catholic Encyclopedia stoji: “Božje Kraljevstvo znači da Bog vlada u našim srcima.” Nešto slično rekao je papa Benedikt XVI. u svojoj knjizi Isus iz Nazareta. On je napisao: “Kraljevstvo Božje dolazi preko onih čije srce osluškuje Božji glas.”