Idi na sadržaj

Koliko imena ima Bog?

Koliko imena ima Bog?

Što kaže Biblija:

 Bog ima samo jedno ime. Na hebrejskom jeziku ono se piše יהוה, a u hrvatskom jeziku obično se koristi oblik Jahve ili Jehova. a Bog je preko svog proroka Izaije rekao: “Ja sam Jehova. To je ime moje” (Izaija 42:8). To se ime pojavljuje oko 7 000 puta u drevnim biblijskim rukopisima — puno više od bilo kojeg drugog izraza za Boga i bilo čijeg drugog osobnog imena. b

Ima li Bog još neko ime osim Jehova?

 Biblija za Boga koristi samo jedno osobno ime, ali u njoj se za njega spominju i mnoge titule te opisni izrazi. U donjoj tabeli možete vidjeti neke od tih titula i opisa. Svaki od tih izraza otkriva neki aspekt Jehovine osobnosti.

Titula

Gdje se javlja

Što znači

Alah

(Nema je u Bibliji)

Riječ “Alah” potječe iz arapskog, a naprosto znači “Bog”. To nije Božje ime. Prijevodi Biblije na arapski i druge jezike koriste izraz “Alah” kao ekvivalent za riječ “Bog”.

Svemogući

1. Mojsijeva 17:1

Bog ima neograničenu moć. Hebrejski izraz El Šadaj, “Bog Svemogući”, u Bibliji se pojavljuje sedam puta.

Alfa i Omega

Otkrivenje 1:8; 21:6; 22:13

“Prvi i posljednji” ili “početak i svršetak”. To znači da prije Jehove nije bilo Svemogućeg Boga niti će ga ikad biti poslije njega (Izaija 43:10). Alfa i omega prvo su i zadnje slovo grčkog alfabeta.

Pradavni

Danijel 7:9, 13, 22

Bog nema početak. On postoji oduvijek; postojao je još i prije živog i neživog svijeta (Psalam 90:2).

Stvoritelj

Izaija 40:28

Bog je sve stvorio.

Otac

Matej 6:9

Bog nam je dao život.

Bog

1. Mojsijeva 1:1

Riječ “bog” može značiti “moćan, snažan”. Titula elohim u hebrejskom je tekstu u množini radi naglašavanja veličanstva, uzvišenosti i moći.

Bog nad bogovima

5. Mojsijeva 10:17

Jehova je Vrhovni Bog, za razliku od “bogova bezvrijednih” koje štuju neki ljudi (Izaija 2:8).

Veliki Učitelj

Izaija 30:20, 21

Bog daje korisne pouke, savjete i vodstvo (Izaija 48:17, 18).

Veliki Tvorac

Psalam 149:2

Bog je stvorio sve što postoji (Otkrivenje 4:11).

Sretan Bog

1. Timoteju 1:11

Radost je jedna od Božjih karakteristika (Psalam 104:31).

Onaj koji sluša molitvu

Psalam 65:2

Bog osobno sluša svaku molitvu koju mu se upućuje s vjerom.

Ja sam koji jesam

2. Mojsijeva 3:14, Jeruzalemska Biblija

Bog postaje što god je potrebno kako bi ispunio svoj naum. Ovaj se izraz prevodi i s “Postat ću sve što želim” ili “Postat ću što god poželim postati” (The Emphasised Bible, J. B. Rotherham; Novi svijet). To opisno ime pomaže nam shvatiti značenje osobnog imena Jehova, koje se spominje u narednom retku (2. Mojsijeva 3:15).

Ljubomorni

2. Mojsijeva 34:14, Jeruzalemska Biblija

Bog ne želi da se štuje ikoga drugoga osim njega. Ovaj se izraz prevodi i kao “ne podnosi suparnike” i “traži da se odanost pokazuje isključivo njemu” (God’s Word Bible; Novi svijet).

Kralj vječnosti

Otkrivenje 15:3

Bog oduvijek ima vrhovnu vlast i uvijek će je imati.

Gospodin

Psalam 135:5

Bog je vlasnik ili gospodar. Ovaj naziv potječe od hebrejske riječi adon i njenog množinskog oblika adonim.

Gospodin nad vojskama

Izaija 1:9, Šarić; Rimljanima 9:29, Jeruzalemska Biblija

Bog je zapovjednik velike vojske anđela. Titula “Gospodin nad vojskama” i “Gospod nad vojskama” prevodi se i sa “Jehova nad vojskama” ili “Gospodin četa” (Rimljanima 9:29, Novi svijet; Zagoda).

Svevišnji

Psalam 47:2

Bog zauzima vrhovni položaj, on je iznad svih drugih.

Najsvetiji

Mudre izreke 9:10

Bog je svet, odnosno čist i neokaljan, u potpunom smislu, više nego bilo koje drugo biće.

Lončar

Izaija 64:8

Bog ima vlast nad pojedincima i narodima, kao što lončar ima vlast nad glinom (Rimljanima 9:20, 21).

Otkupitelj

Izaija 41:14

Bog je otkupio čovječanstvo od grijeha i smrti putem žrtvene smrti Isusa Krista (Ivan 3:16).

Stijena

Psalam 18:2, 46

Bog je siguran zaklon i izvor spasenja.

Spasitelj

Izaija 45:21

Bog izbavlja od opasnosti i uništenja.

Pastir

Psalam 23:1

Bog se brine za svoje sluge.

Svevišnji Gospodin

1. Mojsijeva 15:2

Bog ima vrhovnu vlast. Ova titula na hebrejskom glasi adonaj.

Najviši

Danijel 7:18, 27

Bog je vrhovni vladar nad svime.

Geografski nazivi koji sadrže Božje ime

 U hebrejskom dijelu Biblije (Starom zavjetu) neki nazivi sadrže Božje osobno ime, ali to nisu Božja zamjenska imena.

Naziv

Gdje se javlja

Što znači

Jehova-Jire

1. Mojsijeva 22:13, 14

“Jehova će se [za to] pobrinuti.”

Jehova-Nissi

2. Mojsijeva 17:15

“Jehova je moj stijeg” ili “Jahve mi je stijeg” (Jeruzalemska Biblija). Ime ukazuje na to da Božji narod traži zaštitu i pomoć od svog Boga, Jehove (2. Mojsijeva 17:13-16).

Jehova-Šalom

Suci 6:23, 24

“Jehova je mir.”

Jehova-Šama

Ezekijel 48:35, bilješka, Škarić

“Jehova je ondje.”

Zašto trebamo znati i koristiti Božje ime?

  •   Bog sigurno smatra da je njegovo ime, Jehova, važno. Inače ga ne bi u Bibliji uvrstio na tisuće mjesta (Malahija 1:11).

  •   Božji Sin, Isus, često je naglašavao koliko je važno ime njegovog Oca. Naprimjer, Jehovi se molio: “Neka se sveti ime tvoje!” (Matej 6:9; Ivan 17:6).

  •   Da bismo razvili prijateljstvo s Jehovom, najprije trebamo saznati i koristiti njegovo ime (Psalam 9:10; Malahija 3:16). Zahvaljujući dobrom odnosu s Bogom na nama se može ispuniti njegovo obećanje: “Zato što mi je privržen, izbavit ću ga, zaštitit ću ga jer poznaje ime moje” (Psalam 91:14).

  •   Biblija kaže: “Ima onih koje se naziva ‘bogovima’, bilo na nebu bilo na zemlji, jer ima mnogo ‘bogova’ i mnogo ‘gospodina’” (1. Korinćanima 8:5, 6). No ona jasno otkriva da postoji samo jedan pravi Bog i da se zove Jehova (Psalam 83:18).

a Neki hebreisti daju prednost obliku “Jahve”.

b Skraćeni oblik Božjeg imena, “Jah”, u Bibliji se pojavljuje oko 50 puta. Primjerice, nalazimo ga u izrazu “Aleluja!”, što znači “Hvalite Jaha!” (Otkrivenje 19:1; Jeruzalemska Biblija, Novi zavjet — suvremeni prijevod, Croatian Bible, Biblica, internetsko izdanje).