Idi na sadržaj

Je li Bog sveprisutan?

Je li Bog sveprisutan?

Što kaže Biblija

 Bog sve vidi i može djelovati gdje god želi (Mudre izreke 15:3; Hebrejima 4:13). No Biblija ne naučava da je Bog sveprisutan, odnosno ne kaže da je on nekakva sila koja je u svakom trenutku prisutna na svakom mjestu. Naprotiv, ona otkriva da je Bog stvarna osoba i da ima svoje prebivalište.

  •   Božje obličje: Budući da je Bog duhovna osoba, ljudi ga ne mogu vidjeti (Ivan 4:24; Ivan 1:18). Kad se u vizijama koje su zapisane u Bibliji govori o Bogu, uvijek se kaže da on prebiva na određenom mjestu. Boga se nikad ne opisuje kao biće koje je prisutno na svakom mjestu (Izaija 6:1, 2; Otkrivenje 4:2, 3, 8).

  •   Božje prebivalište: Bog prebiva u duhovnom području, na nebu koje je nevidljivo ljudskom oku (1. Kraljevima 8:30). Biblija kaže da su jednom prilikom duhovna stvorenja došla pred Jehovu, a što zapravo pokazuje da Bog prebiva na određenom mjestu (Job 1:6).

Ako Bog nije sveprisutan, može li se uopće brinuti za mene?

 Može. Bogu je jako stalo do svakog čovjeka na Zemlji. Iako živi u duhovnom području, on vidi osobe koje mu iskreno žele ugoditi i pomaže im (1. Kraljevima 8:39; 2. Ljetopisa 16:9). Razmotrimo kako Jehova pokazuje da mu je stalo do njegovih slugu:

  •   Kad se molimo: Jehova čuje naše molitve čim ih izgovorimo (2. Ljetopisa 18:31).

  •   Kad smo utučeni: “Jehova je blizu onih koji su slomljena srca i spašava one koji su skršena duha” (Psalam 34:18).

  •   Kad trebamo vodstvo: Jehova nas savjetuje i vodi putem svoje Riječi, Biblije (Psalam 32:8).

Pogrešna mišljenja o Božjoj prisutnosti

 Što neki misle: Bog je prisutan u svemu što je stvorio.

 Što je prava istina: Bog ne prebiva niti na Zemlji niti igdje drugdje u materijalnom svemiru (1. Kraljevima 8:27). Istina, zvijezde i druga djela stvaranja “objavljuju slavu Božju” (Psalam 19:1). Međutim, Bog ne prebiva u onome što je stvorio kao što ni slikar ne prebiva u slici koju je naslikao. No slika nam može puno toga otkriti o svome tvorcu. Slično tome vidljivi svijet otkriva nam puno toga o Stvoriteljevim svojstvima kao što su moć, mudrost i ljubav (Rimljanima 1:20).

 Što neki misle: Bog mora biti svugdje prisutan jer inače ne bi znao što se sve događa i ne bi mogao svima pomagati.

 Što je prava istina: Bog se koristi svojim svetim duhom, odnosno svojom silom. Tako može znati sve što se događa i pomagati svima, svugdje i u bilo koje vrijeme, a pritom ne mora biti osobno prisutan na nekom mjestu (Psalam 139:7).

 Što neki misle: U Psalmu 139:8 piše: “Kad bih se do neba popeo, ti bi ondje bio, kad bih u grobu ležaj svoj prostro, gle, ti bi bio ondje.” To znači da je Bog sveprisutan.

 Što je prava istina: Taj redak ne govori o tome gdje se Bog nalazi. On pjesničkim riječima uči da nam Bog može priteći u pomoć gdje god se mi nalazili.

a Biblija pokazuje da Božje ime glasi Jehova.