Idi na sadržaj

Je li Biblija Božja Riječ?

Je li Biblija Božja Riječ?

Što kaže Biblija:

 Mnogi biblijski pisci priznali su da su pisali pod Božjim nadahnućem. Navest ćemo nekoliko primjera:

  •  Kralj David: “Duh Jehovin govorio je preko mene, riječ Božja bila je na mojemu jeziku” (2. Samuelova 23:1, 2).

  •  Prorok Izaija: “Ovako kaže Svevišnji Gospodin, Jehova nad vojskama” (Izaija 22:15).

  •  Apostol Ivan: “Otkrivenje Isusa Krista, koje mu je dao Bog” (Otkrivenje 1:1).