Isusova će vlast na Zemlji donijeti mir koji će trajati zauvijek.