Moli se Jehovi za hrabrost kako se ničega ne bi bojao.