Kako možeš pokazati Jehovi da cijeniš život, njegov divan dar?