Ljudi su nekad nepravedni prema nama. Kako se ponašati prema njima?