Što će nam pomoći da i dalje činimo dobro kad doživimo nepravdu?