Preuzmi sliku i pokušaj pogoditi koje su dvije osobe prikazane na njoj. Nacrtaj predmete koji nedostaju.