Oboji i izreži Samuelovu tuniku. Njegova majka svake mu je godine donosila na poklon novu tuniku.