Preuzmi kartu i pogodi u koje su sve gradove Izraelci otišli nakon izlaska iz Egipta.