Saznajte nešto više o Josipu, koji je bio prodan u roblje i odveden u Egipat, ali nikad nije prestao vjerno služiti Bogu. Pročitajte strip na internetu ili s isprintanih stranica.