Saznajte kako je deset Jakovljevih sinova prodalo svog brata Josipa u ropstvo. Pročitajte strip na internetu ili s isprintanih stranica.