David se u mladosti uzdao u Jehovu i zato se hrabro suprotstavio divu Golijatu. Strip možete čitati na internetu ili ga možete isprintati.