Idi na sadržaj

OBJAŠNJENJE BIBLIJSKIH REDAKA

Postanak 1:1 | “U početku stvori Bog nebo i zemlju”

 “U početku stvorio je Bog nebo i zemlju” (Postanak 1:1, Novi svijet) a

 “U početku stvori Bog nebo i zemlju” (Postanak 1:1, Jeruzalemska Biblija)

Značenje Postanka 1:1

 Iz tog prvog biblijskog retka saznajemo dvije važne činjenice. Kao prvo, “nebo i zemlja”, odnosno čitav svemir, imali su početak. Kao drugo, stvorio ih je Bog (Otkrivenje 4:11).

 Biblija ne otkriva kad je točno Bog stvorio svemir niti objašnjava na koji ga je način stvorio. Međutim, iz nje saznajemo da je Bog svemir stvorio uz pomoć svoje “velike snage (...) i moćne sile” (Izaija 40:26).

 Izraz “stvoriti” prijevod je hebrejskog glagola kojem je vršitelj radnje isključivo Bog. b U Bibliji se jedino Jehovu c Boga naziva Stvoriteljem (Izaija 42:5; 45:18).

Kontekst Postanka 1:1

 Prvi redak Knjige Postanka uvodi nas u izvještaj o stvaranju, koji je zapisan u 1. i 2. poglavlju te biblijske knjige. Od Postanka 1:1 do Postanka 2:4 u kratkim se crtama opisuje kako je Bog stvorio Zemlju i život na njoj, pa tako i prvog muškarca i ženu. Nakon toga slijedi detaljniji izvještaj o stvaranju muškarca i žene (Postanak 2:7–25).

 Biblija u Postanku kaže da je Bog stvorio sav život na Zemlji u šest “dana”. Treba li na temelju toga zaključiti da je svijet stvoren u doslovnih šest dana koji su trajali po 24 sata? Nipošto. Naime, u Bibliji izraz “dan” ima više značenja i može označavati ne samo doslovni dan od 24 sata nego i razdoblja neodređene dužine. Naprimjer, u Postanku 2:4 čitavo se razdoblje stvaranja, dakle svih šest stvaralačkih dana, naziva “dan kad je Jehova Bog načinio zemlju i nebo”.

Pogrešna mišljenja o Postanku 1:1

 Što neki misle: Bog je stvorio svemir prije samo nekoliko tisuća godina.

 Što je prava istina: Biblija ne navodi kada je svemir stvoren. Izjava iz Postanka 1:1 nije u proturječju sa znanstvenim procjenama da je svemir star milijarde godina. d

 Što neki misle: Postanak 1:1 naznaka je Trojstva jer je hebrejska riječ koja se u tom retku prevodi s “Bog” zapravo u množini.

 Što je prava istina: Titula “Bog” prijevod je hebrejskog izraza elohim. To je imenica u množini koja naglašava Božju veličanstvenost i moć, a nije naznaka da se radi o više osoba ili božanstava. New Catholic Encyclopedia navodi da uz množinski oblik imenice elohim, koji nalazimo u Postanku 1:1, “uvijek stoji glagol u jednini, što pokazuje da je riječ o množini kojom se ističe veličanstvo i položaj, a ne višebrojnost” (drugo izdanje, svezak 6, stranica 272).

Pročitajte 1. poglavlje Postanka te se osvrnite na bilješke i rubne naznake.

a Knjiga Postanka naziva se i 1. Mojsijeva.

b U bilješci uz Postanak 1:1 u Jeruzalemskoj Bibliji piše da se hebrejski glagol bara “isključivo koristi za Božje stvaralačko djelovanje, za razliku od čovjekova proizvodnog djelovanja”.

c Jehova je Božje ime (Psalam 83:18).

d O hebrejskom izrazu koji je preveden “u početku” u jednom stručnom djelu stoji: “Iz samog izraza ne može se razabrati koliko je dugo trajalo razdoblje koje Biblija naziva ‘početak’” (The Expositor’s Bible Commentary, revidirano izdanje, svezak I, stranica 51).