Idi na sadržaj

OBJAŠNJENJE BIBLIJSKIH REDAKA

Jošua 1:9 | “Odvaži se i budi hrabar”

Jošua 1:9 | “Odvaži se i budi hrabar”

 “Opet ti zapovijedam: Budi hrabar i jak! Ne boj se i ne plaši se, jer s tobom je Jehova, tvoj Bog, kamo god da pođeš!” (Jošua 1:9, Novi svijet).

 “Nisam li ti zapovjedio: odvaži se i budi hrabar? Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj” (Jošua 1:8, 9, Jeruzalemska Biblija).

Značenje Jošue 1:9

 Tim je riječima Jehova a Bog zajamčio svom vjernom sluzi Jošui da može biti hrabar i jak unatoč teškim životnim okolnostima i naizgled nepremostivim preprekama. Bog mu je zapravo rekao da nema razloga bojati se budućnosti ako bude slušao njegove zapovijedi jer će tada on biti uz njega i pomagati mu da uspije. Bog je bio s Jošuom tako što ga je savjetovao i davao mu pobjede nad neprijateljima.

 Kako je Jošua mogao biti hrabar i jak? Hrabrost i snagu mogao je dobiti iz nadahnutih spisa koje je Jehova dao ljudima u to vrijeme. Ti sveti spisi uključivali su sve ono “što piše u Zakonu”, koji je Jehovin sluga Mojsije dao Jošui b (Jošua 1:7). Jehova je rekao Jošui da pažljivo čita taj Zakon, odnosno da razmišlja o njemu (Jošua 1:8; Jeruzalemska Biblija). Čitanje Zakona i razmišljanje o njemu pomogli su Jošui da čvrsto odluči da ga ništa neće pokolebati u vršenju Božje volje. Jošua je također trebao postupati u skladu s onim što je naučio iz Božje Riječi, trebao se “savjesno držati svega što je u njoj napisano”. Tada je mogao očekivati da će imati uspjeha u svemu što bude radio i da će postupati mudro. Tako je i bilo. Iako se suočio s mnogim poteškoćama, Jošua je vodio smislen i ispunjen život jer je vjerno služio Jehovi (Jošua 23:14; 24:15).

 Riječi koje je Jehova uputio Jošui hrabre i nas danas. One otkrivaju koliko se Jehova brine za sve svoje sluge, naročito kad se suočavaju s problemima. Jehova želi da oni budu u svemu uspješni, baš kao i Jošua. A poput Jošue, oni mogu biti hrabri i jaki ako redovito čitaju Božju Riječ, Bibliju, i razmišljaju o njoj te primjenjuju njene savjete.

Kontekst Jošue 1:9

 Nakon Mojsijeve smrti Jehova je postavio Jošuu da bude vođa izraelskom narodu (Jošua 1:1, 2). U to su vrijeme Izraelci trebali ući u Obećanu zemlju, Kanaan. No pred njima su bili moćni neprijatelji. Naprimjer, Jošua se morao sukobiti s Kanaancima, koji su bili krajnje zli c (Ponovljeni zakon 9:5; 20:17, 18). Osim toga, Kanaanaca je bilo puno više nego Izraelaca i bili su bolje naoružani (Jošua 9:1, 2; 17:18). No Jošua je hrabro primjenjivao upute koje je dobivao od Jehove. I Bog je zaista bio s njim jer su Izraelci porazili većinu svojih neprijatelja u samo šest godina (Jošua 21:43, 44).

a Ime Jehova ili Jahve hrvatski je prijevod Božjeg imena koje je na hebrejskom jeziku zapisano u obliku četveroslovlja, to jest tetragrama – יהוה (JHVH). Za dodatne informacije o imenu Jehova i o tome zašto se u nekim prijevodima Biblije ne koristi to ime, vidite članak “Tko je Jehova?”

b Nadahnuti spisi koji su bili dostupni Jošui, a sada su i svima nama dostupni u Bibliji, vjerojatno su uključivali pet Mojsijevih knjiga (Postanak, Izlazak, Levitski zakonik, Brojeve i Ponovljeni zakon), knjigu o Jobu te jedan ili dva psalma.

c Nešto više o tome zašto je taj rat bio neophodan možete pročitati u članku “Zašto je Bog ratovao protiv Kanaanaca?” iz Stražarske kule od 1. siječnja 2010.