Idi na sadržaj

OBJAŠNJENJE BIBLIJSKIH REDAKA

Ivan 1:1 | “U početku bijaše Riječ”

Ivan 1:1 | “U početku bijaše Riječ”

 “U početku bila je Riječ i Riječ je bila kod Boga i Riječ je bila bog” (Ivan 1:1, prijevod Novi svijet)

 “U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog” (Ivan 1:1, Jeruzalemska Biblija)

Značenje Ivana 1:1

 Taj redak otkriva nam pojedinosti o životu Isusa Krista prije nego što se na Zemlji rodio kao čovjek (Ivan 1:14–17). U 14. retku izraz “Riječ” (ili “Logos”, grčki ho lógos) koristi se kao titula. Ta titula očito opisuje Isusovu ulogu. On služi kao posrednik koji Božje zapovijedi i upute prenosi drugima. Isus je to činio prije dolaska na Zemlju, tijekom svoje službe na Zemlji i nakon što se vratio na nebo (Ivan 7:16; Otkrivenje 1:1).

 Izraz “u početku” odnosi se na vrijeme kad je Bog počeo stvarati i kad je stvorio Riječ. Nakon toga Bog je koristio Riječ prilikom stvaranja svega drugog (Ivan 1:2, 3). Biblija o Isusu kaže: “On je (...) prvorođenac svega što je stvoreno. Jer preko njega stvoreno je sve” (Kološanima 1:15, 16).

 Izraz “Riječ je bila bog” opisuje Isusovu božansku prirodu odnosno kakav je bio prije nego što je došao na Zemlju. Tako ga se može opisati zbog uloge koju ima kao Božji posrednik i zbog jedinstvenog položaja koji ima kao Božji prvorođeni Sin preko kojeg je Bog stvorio sve ostalo.

Kontekst Ivana 1:1

 Evanđelje po Ivanu opisuje Isusov život i službu na Zemlji. Uvodni reci prvog poglavlja govore o Isusovom predljudskom životu, njegovom jedinstvenom odnosu s Bogom i ključnoj ulozi u komunikaciji između Boga i ljudi (Ivan 1:1–18). Ti detalji rasvjetljuju ono što je Isus govorio i činio tijekom svoje službe na Zemlji (Ivan 3:16; 6:38; 12:49, 50; 14:28; 17:5).

Pogrešna mišljenja o Ivanu 1:1

 Što neki misle: Taj redak naučava da je Riječ zapravo Svemogući Bog.

 Što je prava istina: U Ivanu 1:1, u izvornom grčkom tekstu riječ “bog”, grčki theós, pojavljuje se dva puta. Na prvom mjestu ispred riječi “bog” stoji određeni član, a na drugom mjestu ga nema. Mnogi stručnjaci smatraju da je ta gramatička razlika vrlo značajna. Naprimjer, prema djelu The Translator’s New Testament, to što na drugom mjestu ispred riječi theós nema određenog člana, upućuje na zaključak da je “bog” naprosto opća imenica koja ukazuje na određeno svojstvo ili karakteristiku Riječi (Logosa). Stoga taj izraz zapravo znači da je Riječ bila “božansko biće; božanske prirode; nalik Bogu”. a S tim se slažu i drugi bibličari b i prevoditelji Biblije.

 Osim toga, redak kaže da je Riječ bila “kod Boga”, što ukazuje na to da se radi o dvije različite osobe. Riječ nije mogla biti “kod Boga” i istovremeno biti Svemogući Bog. I kontekst potvrđuje da Riječ zapravo nije Svemogući Bog. U Ivanu 1:18 piše: “Nijedan čovjek nikada nije vidio Boga.” Ali ljudi su vidjeli Riječ, odnosno Isusa, jer u Ivanu 1:14 stoji: “Riječ je postala čovjek i prebivala je među nama. Gledali smo njegovu slavu.”

 Što neki misle: Riječ je oduvijek postojala.

 Što je prava istina: “Početak” koji se spominje u ovom retku ne može se odnositi na početak Božjeg postojanja jer Bog nije imao početak. Jehova c postoji “oduvijek i zauvijek” (Psalam 90:1, 2). Za razliku od njega, Riječ je imala početak. Biblija za Isusa Krista kaže da je “prvo što je Bog stvorio” (Otkrivenje 3:14).

 Što neki misle: Ako je Riječ tek jedan od mnogih bogova, onda Biblija naučava politeizam, štovanje više bogova.

 Što je prava istina: Grčka riječ theós, odnosno “bog”, istoznačna je s hebrejskim riječima el i elohim, koje se koriste u “Starom zavjetu”. Smatra se da te hebrejske riječi u osnovi znače “moćan, snažan”, a mogu se odnositi na Svemogućeg Boga ili pak na druge bogove, pa čak i na ljude (Psalam 82:6; Ivan 10:34). Budući da je Bog preko Riječi, odnosno Isusa, stvorio sve ostalo, za Isusa se svakako može reći da je moćan (Ivan 1:3). To što se za Riječ kaže da je bog u skladu je s proročanstvom iz Izaije 9:6, gdje je prorečeno da će Božji izabranik, Mesija ili Krist, biti nazvan “Moćni Bog” (hebrejski el gibor), ali ne i “Svemogući Bog” (el šadaj, kao što je u Postanku 17:1; 35:11; Izlasku 6:3 i Ezekijelu 10:5).

 Biblija ne naučava politeizam. Isus Krist je rekao: “Jehovu, svog Boga, obožavaj i jedino njemu služi” (Matej 4:10). Biblija navodi: “Iako ima onih koje se naziva bogovima, bilo na nebu bilo na zemlji, jer ima mnogo ‘bogova’ i mnogo ‘gospodina’, za nas postoji samo jedan Bog, Otac, koji je sve stvorio i za koga živimo, i jedan Gospodin, Isus Krist, preko kojeg je sve stvoreno i po kojem živimo” (1. Korinćanima 8:5, 6).

a The Translator’s New Testament, stranica 451.

b Profesor Jason David BeDuhn navodi: “Izostavljanjem određenog člana, theós dobiva sasvim drugačije značenje od ho theós. (...) Prema Ivanu 1:1, Riječ nije Bog, jedan jedini, nego bog, to jest biće nalik Bogu” (Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the New Testament, stranice 115, 122 i 123).

c Jehova je Božje ime (Psalam 83:18).