Idi na sadržaj

OBJAŠNJENJE BIBLIJSKIH REDAKA

Filipljanima 4:6, 7 | “Ne budite zabrinuti ni za što”

 “Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svakoj prilici iznesite svoje molbe Bogu u molitvama i prošnjama, a usto mu zahvaljujte. Tada će Božji mir, koji nadilazi sve što čovjek može pojmiti, čuvati vaša srca i vaš um preko Krista Isusa” (Filipljanima 4:6, 7, Novi svijet).

 “Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu” (Filipljanima 4:6, 7, Jeruzalemska Biblija).

Značenje Filipljanima 4:6, 7

 Kad Božje sluge obuzme duboka zabrinutost ili tjeskoba, olakšanje mogu naći u molitvi. Bog je obećao da će im dati unutarnji mir, koji će im pomoći da se lakše nose s tjeskobom i zaštititi njihov um i srce, odnosno njihove misli i osjećaje. U 6. retku navedene su različite vrste molitvi koje im mogu pomoći da osjete takav mir.

 Ponekad Bogu možemo uputiti izuzetno usrdne molbe, ili prošnje, naprimjer kad smo pod velikim pritiskom ili smo u nekoj opasnosti. Isus je upućivao takve molitve (Hebrejima 5:7). U takvim situacijama obično imamo potrebu usrdno se moliti uvijek iznova.

 Bogu možemo iznijeti i konkretne molbe. Njegovi sluge mogu mu se obratiti “u svakoj prilici”. Međutim, njihove molbe moraju biti u skladu s Božjom voljom, koju nam je on otkrio u Bibliji (1. Ivanova 5:14).

 Osim toga, Bogu možemo upućivati i zahvale, odnosno u molitvi mu izraziti zahvalnost za sve što čini i što će tek učiniti za nas. Kad razmišljamo o razlozima zbog kojih možemo biti zahvalni Bogu, to nam pomaže da ostanemo radosni i sačuvamo optimizam (1. Solunjanima 5:16–18).

 Bog uslišava molitve svojih slugu tako što im daje mir. “Božji mir” je spokoj koji proizlazi iz bliskog prijateljstva koje imamo s njim (Rimljanima 15:13; Filipljanima 4:9). Taj mir “nadilazi sve što čovjek može pojmiti” zato što dolazi od Boga i pomaže nam na način koji ne možemo ni zamisliti.

 Filipljanima 4:7 piše da Božji mir može čuvati naša srca. Izvorna grčka riječ prevedena s “čuvati” zapravo je izraz koji se koristio za vojsku. Poput čete vojnika koja je čuvala utvrđeni grad, Božji mir čuva nas u emocionalnom i mentalnom pogledu. On nas štiti kako nas teški problemi ne bi potpuno shrvali.

 Božji mir štiti nas “preko Krista Isusa”, zato što nam je Isus omogućio da izgradimo prisan odnos s Bogom. On je dao svoj život kao otkupninu za naše grijehe. Ako vjerujemo u njega, dobit ćemo Božje blagoslove (Hebrejima 11:6). Osim toga, kad se molimo, Isus je posrednik između nas i Boga. Isus je rekao: “Nitko ne može doći Ocu osim preko mene” (Ivan 14:6; 16:23).

Kontekst Filipljanima 4:6, 7

 Poslanica Filipljanima je pismo koje je apostol Pavao napisao kršćanima u gradu Filipima. a U četvrtom poglavlju Pavao je potaknuo članove te skupštine da se raduju i zahvalio im je za njihov velikodušni dar, koji je njega jako obradovao (Filipljanima 4:4, 10, 18). Istaknuo je da kršćani putem molitve mogu dobiti Božji mir te konkretno naveo o čemu trebaju razmišljati i kako trebaju postupati da bi “Bog mira” bio s njima i pomagao im (Filipljanima 4:8, 9).

a Filipi su se nalazili na području današnje Grčke.