Skip to content

Jehovaht Tu’awi’yyùngqam

Select language Hopi

Hin um yuumo qatsi aw wuuwa?

Hin um yuumo qatsi aw wuuwa?

Hìitawat um namorta? Sen . . .

  • pay suntani?

  • pas nukusqatsi aw hóyokni?

  • naat qatsi aw lomahìntini?

 IT BIBLE ANG PÀNGQAWU

“Pu God pumuy posvalayamuy sohsok ayo hȫnani. Pu mokiwu pāpu qa háqamni; pu qahahlayhpi, pu pahki súlawhtini; piw soon haqam pāpu himu tūyani, pi hisatqatsi pay tūwayaq’ö.”​—Revelation 21:4, God Lavayiyat aṅ Puhuvasiwni, 2012.

YAN IT UNG PA’ANGWANI

Paapu tuuwaqatsi ep sumiʼnangwani.​—Acts 10:34, 35.

Tuuya niqw kyaananvotpi paapu qa háqamni.​—1 Corinthians 15:26.

Itam itàatimuy pu’ piw sinmuy amumum lomaqatsit sutsep yesni.​—Luke 23:43.

 UM IT BIBLE AW TUPTSIWNI’YTA?

Yung peeniwta:

  • God öqalayaqw hìita aw antsangwu. Bible pàngqawu, Jehovah God pas naala Sus’öqala. (Revelation 15:3) Pam hìita lavàyti aw suyan antsangwu. Bible ung lavayiat “pay God-niqw sohsoy himu pasiwta.”​—Matthew 19:26.

  • God hin naawakna pam aw antingwu. Bible ang pàngqawu Jehovah imuy so’pumuy ahoy taataynani.​—Acts 24:15.

    God Ti’at, Jesus, sinmuy powataniqey pas naawakna yan Bible ang lavàyti. (Mark 1:40, 41) Jesus Nay su’an wuuwantaqey sinmuy pa’angwaniqey naawakna.​—John 14:9.

    Antsa’a, puma naama sinmuy amungem lomaqatsi naawakna.​—2 Peter 3:9, 13.

 IT UM AW WUUWANI

God sòosok hìita ahoy aw lomahintsani?

It Bible MATTHEW 6:9, 10 piw LUKE 1:32, 33 it aw huʼwani.