Skip to content

Yehowa ke Gawáhi Loganke

Bhásá cun Sarnami Hindoestani

Privacybeleid

Privacybeleid

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die op deze website worden verstrekt, worden door de Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. of de hieraan gelieerde organisaties uitsluitend gebruikt voor het doel dat bij het aanmelden aan de gebruiker is opgegeven. De Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. zal je persoonsgegevens aan niemand verstrekken tenzij dat nodig is om de gewenste dienst aan de gebruiker te verlenen en dit uitdrukkelijk aan de gebruiker gemeld is, of als ze te goeder trouw van mening is dat het doorgeven van dergelijke gegevens redelijkerwijs nodig is ter naleving van relevante wet- en regelgeving, om fraude te signaleren en te voorkomen, of uit technische of veiligheidsoverwegingen. Alle verstrekte persoonsgegevens zullen onder geen enkele omstandigheid verkocht, uitgewisseld of verhuurd worden.

E-mailadres

Het e-mailadres dat je opgeeft wanneer je een account op deze website maakt, zal gebruikt worden om contact met je op te nemen in verband met je account. Als je bijvoorbeeld je gebruikersnaam of wachtwoord vergeet en hulp vraagt bij het aanmelden, ontvang je hulp door middel van een bericht dat verzonden wordt naar het e-mailadres dat in je gebruikersprofiel staat.

Cookies

Cookies dienen om gebruikersvoorkeuren voor de site op te slaan. De taal waarin de gebruiker de site wil raadplegen, wordt bijvoorbeeld opgeslagen in een cookie zodat deze taal geselecteerd wordt als de gebruiker de site opnieuw bezoekt. Cookies verzamelen of bewaren geen persoonsgegevens.

Actief uitvoeren van scripts of JavaScript

Er worden scripts uitgevoerd om de functionaliteit van de site te verbeteren. Hierdoor kan informatie sneller aan de gebruiker worden geretourneerd. Het uitvoeren van scripts wordt door de site nooit gebruikt om software op de computer van de gebruiker te installeren of zonder toestemming informatie van de gebruiker te verkrijgen.

Actief uitvoeren van scripts of JavaScript moet ingeschakeld zijn in de browser om bepaalde gedeelten van de site goed te laten functioneren. De meeste browsers hebben de mogelijkheid deze functie voor specifieke sites in en uit te schakelen. Zie de Helpfunctie van de browser over het inschakelen van scripts uitvoeren voor geselecteerde sites.

Mocht het ooit nodig blijken ons privacybeleid te wijzigen, dan zullen we de wijzigingen op deze pagina vermelden zodat je altijd weet welke gegevens we verzamelen en hoe we die gebruiken.